بایگانی نویسنده: mahziarblack

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی وضعیت مدیاها در ایران) به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۱۵

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و شصت و یکم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۱۵

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نگاهی به دو اعلامیه «حقوق بشر»: جهانی و اسلامی

چهل و دو سال پس از تصویب «اعلامیهء جهانی حقوق بشر» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سی ماده، اجلاس وزیران امور خارجهء کشورهای اسلامی در قاهره، در پانزدهم مرداد سال ۱۳۶۹ (پنجم اوت ۱۹۹۰) «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نقض حقوق بشر | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و شصت ام به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۱۱

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و پنجاه و نهم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۰۸

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و پنجاه و هشتم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۰۴

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دریچه ای رو به اگاهی (قتلهای زنجیره ای حکومت ایران) به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۰۱

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و پنجاه و هفتم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۰۱

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و پنجاه و ششم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۰/ ۲۸

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و پنجاه و پنجم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۰/ ۲۵

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید: