بایگانی نویسنده: mahziarblack

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا قسمت نوزدهم)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر نیلوفر ایمانیان و ارش رضاوند تدوین : ابوالفضل پرویزی

منتشرشده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا قسمت نوزدهم) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا قسمت هجدهم)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر نیلوفر ایمانیان و ارش رضاوند تدوین : ابوالفضل پرویزی

منتشرشده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا قسمت هجدهم) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ۱۲ مای ۲۰۱۸

جلسه اردیبهشت ماه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 12 مای برابر با 22 اردیبهشت با حضور جمعی از همکاران و مدافعان حقوق بشر در ساعت 15 بوقت اروپای مرکزی برگزار شد که بگفته حضار و بویژه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ۱۲ مای ۲۰۱۸ بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائدخطرناک و دیگرضایعات در دریا بخش سوم)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر مینا توانا و تقی صیاد مصطفی تدوین : محمد گلستانجو

منتشرشده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائدخطرناک و دیگرضایعات در دریا بخش سوم) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائدخطرناک و دیگرضایعات در دریا بخش دوم)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر مینا توانا و تقی صیاد مصطفی تدوین : محمد گلستانجو

منتشرشده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائدخطرناک و دیگرضایعات در دریا بخش دوم) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائدخطرناک و دیگرضایعات در دریا بخش اول)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر مینا توانا و تقی صیاد مصطفی تدوین : محمد گلستانجو

منتشرشده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائدخطرناک و دیگرضایعات در دریا بخش اول) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا قسمت هفدهم)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر نیلوفر ایمانیان و ارش رضاوند تدوین : ابوالفضل پرویزی

منتشرشده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا قسمت هفدهم) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا قسمت شانزدهم)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر نیلوفر ایمانیان و ارش رضاوند تدوین : ابوالفضل پرویزی

منتشرشده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا قسمت شانزدهم) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا قسمت پانزدهم)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر نیلوفر ایمانیان و ارش رضاوند تدوین : ابوالفضل پرویزی

منتشرشده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا قسمت پانزدهم) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا قسمت چهاردهم)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر نیلوفر ایمانیان و ارش رضاوند تدوین : ابوالفضل پرویزی

منتشرشده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا قسمت چهاردهم) بسته هستند