بایگانی دسته: فراخوان

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون ۸ اپریل ۲۰۱۸

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران    یکشنبه  ۸  اپریل ۲۰۱۸  ساعت ۱۶:۰۰ اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با سلام و درود های صمیمانه جلسه مجمع عمومی ماهیانه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در فراخوان | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون ۸ اپریل ۲۰۱۸ بسته هستند

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون ۴ مارس ۲۰۱۸

منتشرشده در فراخوان | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون ۴ مارس ۲۰۱۸ بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۴ فوریه ۲۰۱۸

منتشرشده در فراخوان | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۴ فوریه ۲۰۱۸ بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸

منتشرشده در فراخوان | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ بسته هستند

فراخوان میز کتاب اعتراضی اعضای نمایندگی سوئیس ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸

منتشرشده در فراخوان | دیدگاه‌ها برای فراخوان میز کتاب اعتراضی اعضای نمایندگی سوئیس ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۱۴ ژانویه ۲۰۱۸

منتشرشده در فراخوان | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۱۴ ژانویه ۲۰۱۸ بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ( ۲ دسامبر ۲۰۱۷ )

منتشرشده در فراخوان | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ( ۲ دسامبر ۲۰۱۷ ) بسته هستند

فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر ۵ نوامبر ۲۰۱۷

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  یکشنبه  05 نوامبر 2017  ساعت 16:00 اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

منتشرشده در فراخوان | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر ۵ نوامبر ۲۰۱۷ بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر ) به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه صدور حکم اعدام در ۷ اکتبر ۲۰۱۷

منتشرشده در فراخوان | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر ) به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه صدور حکم اعدام در ۷ اکتبر ۲۰۱۷ بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (اکتبر ۲۰۱۷ )

فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (اکتبر 2017 )

منتشرشده در فراخوان | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (اکتبر ۲۰۱۷ ) بسته هستند