بایگانی دسته: فراخوان

فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ( ۲ دسامبر ۲۰۱۷ )

منتشرشده در فراخوان | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ( ۲ دسامبر ۲۰۱۷ ) بسته هستند

فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر ۵ نوامبر ۲۰۱۷

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  یکشنبه  05 نوامبر 2017  ساعت 16:00 اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

منتشرشده در فراخوان | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر ۵ نوامبر ۲۰۱۷ بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر ) به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه صدور حکم اعدام در ۷ اکتبر ۲۰۱۷

منتشرشده در فراخوان | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر ) به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه صدور حکم اعدام در ۷ اکتبر ۲۰۱۷ بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (اکتبر ۲۰۱۷ )

فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (اکتبر 2017 )

منتشرشده در فراخوان | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (اکتبر ۲۰۱۷ ) بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه ۲ آپریل ۲۰۱۷

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 2 آپریل 2017

منتشرشده در فراخوان | دیدگاه‌تان را بنویسید: