بایگانی دسته: گزارشها

گزارش کمیته دفاع از محیط زیست در ماه اسفند ۱۳۹۵

گزارش کمیته دفاع از محیط زیست در ماه اسفند 1395

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در اسفند ماه ۱۳۹۵

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در اسفند ماه 1395

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در اسفند ماه ۱۳۹۵

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در اسفند ماه 1395

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش نقض حقوق هنر منــدان در اسفند ماه ۱۳۹۵

گزارش نقض حقوق هنر منــدان در اسفند ماه 1395

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در اسفند ماه ۱۳۹۵

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در اسفند ماه 1395

منتشرشده در حقوق بشر, گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه ۱۳۹۵

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1395

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش اعدام ها در بهمن ماه ۱۳۹۵

گزارش اعدام ها در بهمن ماه 1395

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در بهمن ماه ۱۳۹۵

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در بهمن ماه 1395 تهیه و تنظیم  گزارش و نموداراز : محمد ابو طالبی  Mohammad Abutalbi یادآوری با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، این گزارش تنها بیانگر گوشه هائی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش نقض حقوق کودک در بهمن ماه ۱۳۹۵

گزارش نقض حقوق کودک در بهمن ماه1395  فرهاد نصیری  ۱. عدم ایمنی و آتش‌سوزی یک مدرسه در استان لرستان. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، فضل الله رشیدی به آتش‌سوزی یکی از مدارس روستایی خرم‌آباد اشاره کرد و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در حقوق بشر, گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن ماه ۱۳۹۵

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن ماه 1395

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید: