بایگانی دسته: گزارشها

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در اسفند ماه ۱۳۹۵

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در اسفند ماه 1395

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش نقض حقوق هنر منــدان در اسفند ماه ۱۳۹۵

گزارش نقض حقوق هنر منــدان در اسفند ماه 1395

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در اسفند ماه ۱۳۹۵

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در اسفند ماه 1395

منتشرشده در حقوق بشر, گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه ۱۳۹۵

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1395

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش اعدام ها در بهمن ماه ۱۳۹۵

گزارش اعدام ها در بهمن ماه 1395

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در بهمن ماه ۱۳۹۵

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در بهمن ماه 1395 تهیه و تنظیم  گزارش و نموداراز : محمد ابو طالبی  Mohammad Abutalbi یادآوری با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، این گزارش تنها بیانگر گوشه هائی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش نقض حقوق کودک در بهمن ماه ۱۳۹۵

گزارش نقض حقوق کودک در بهمن ماه1395  فرهاد نصیری  ۱. عدم ایمنی و آتش‌سوزی یک مدرسه در استان لرستان. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، فضل الله رشیدی به آتش‌سوزی یکی از مدارس روستایی خرم‌آباد اشاره کرد و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در حقوق بشر, گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن ماه ۱۳۹۵

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن ماه 1395

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه ۱۳۹۵

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395  تهیه و تنظیم : اقای احمد هاشمی  با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، این گزارش تنها بیانگر گوشه هائی از نقض حقوق جوانان و دانشجویان ایرانی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه ۱۳۹۵

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان در بهمن ماه 1395 تهیه و تنظیم : آقای بهروز خسروی  ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید: