بایگانی دسته: اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره ۹۶۱ کمیته دفاع از حقوق پیروان سایر ادیان در خصوص بازداشتهای غیر قانونی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۹۶۱ کمیته دفاع از حقوق پیروان سایر ادیان در خصوص بازداشتهای غیر قانونی بسته هستند

اطلاعیه شماره ۹۶۲ کمیته دفاع از محیط زیست در خصوص نقض حقوق فعالان محیط زیست

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۹۶۲ کمیته دفاع از محیط زیست در خصوص نقض حقوق فعالان محیط زیست بسته هستند

اطلاعیه شماره ۹۶۰ نمایندگی اتریش در خصوص نداشتن احساس مسئولیت و وجدان کاری

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۹۶۰ نمایندگی اتریش در خصوص نداشتن احساس مسئولیت و وجدان کاری بسته هستند

اطلاعیه شماره ۹۵۸ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص اختلال در دادرسی و نظام قضائی ایران

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۹۵۸ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص اختلال در دادرسی و نظام قضائی ایران بسته هستند

اطلاعیه شماره ۹۵۷ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض اصول قانون اساسی ایران، توسط قوه قضائیه

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۹۵۷ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض اصول قانون اساسی ایران، توسط قوه قضائیه بسته هستند

اطلاعیه شماره ۹۵۵ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص تبعیض جنسی و جنسیتی قانون و اجرای قصاص

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۹۵۵ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص تبعیض جنسی و جنسیتی قانون و اجرای قصاص بسته هستند

اطلاعیه شماره ۹۵۴ نمایندگی های بادن وورتنبرگ و مالزی در خصوص ضرب و شتم ، بازداشت و کشتن

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۹۵۴ نمایندگی های بادن وورتنبرگ و مالزی در خصوص ضرب و شتم ، بازداشت و کشتن بسته هستند

اطلاعیه شماره ۹۵۶ نمایندگی اندونزی در خصوص زلزله های مخرب و پرتلفات

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۹۵۶ نمایندگی اندونزی در خصوص زلزله های مخرب و پرتلفات بسته هستند

اطلاعیه شماره ۹۵۱ کمیته دفاع حقوق جوان و دانشجو باید و نباید ها

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۹۵۱ کمیته دفاع حقوق جوان و دانشجو باید و نباید ها بسته هستند

اطلاعیه ۹۵۲ کمیته دفاع از هنر و هنرمندان در خصوص بی حد و مرز بودن هنر

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ۹۵۲ کمیته دفاع از هنر و هنرمندان در خصوص بی حد و مرز بودن هنر بسته هستند