بایگانی دسته: اطلاعیه ها

اطلاعیه ۹۱۱ کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

اطلاعیه 911 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ۹۱۱ کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

اطلاعیه ۹۱۰ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اطلاعیه 910 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ۹۱۰ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه ۹۰۹ نمایندگی سوئیس

اطلاعیه 909 نمایندگی سوئیس

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ۹۰۹ نمایندگی سوئیس بسته هستند

اطلاعیه ۹۰۷ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اطلاعیه 907 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ۹۰۷ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه ۹۰۶ کمیته دفاع از حقوق محیط زیست در خصوص مشکل آب در ایران

اطلاعیه 906 کمیته دفاع از حقوق محیط زیست در خصوص مشکل آب در ایران

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ۹۰۶ کمیته دفاع از حقوق محیط زیست در خصوص مشکل آب در ایران بسته هستند

اطلاعیه ۹۰۴ نمایندگی مالزی

اطلاعیه 904 نمایندگی اندونزی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ۹۰۴ نمایندگی مالزی بسته هستند

اطلاعیه ۹۰۲ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

اطلاعیه 902 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ۹۰۲ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند

اطلاعیه ۹۰۳ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اطلاعیه 903 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ۹۰۳ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه ۸۹۶ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اطلاعیه 896 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ۸۹۶ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه ۸۹۴ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اهل سنت

اطلاعیه 894 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اهل سنت

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ۸۹۴ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اهل سنت بسته هستند