بایگانی دسته: اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره ۱۰۲۲ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص سیستان و بلوچستان و ازدواج کودکان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۱۰۲۲ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص سیستان و بلوچستان و ازدواج کودکان بسته هستند

اطلاعیه شماره ۱۰۲۱ (قطعنامه میز اعتراضی ۱۴ یولی) نمایندگی سوئیس در خصوص اعدام

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۱۰۲۱ (قطعنامه میز اعتراضی ۱۴ یولی) نمایندگی سوئیس در خصوص اعدام بسته هستند

اطلاعیه شماره ۱۰۲۰ نمایندگی ایالت هسن در خصوص اختلاس و تهدید مردم

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۱۰۲۰ نمایندگی ایالت هسن در خصوص اختلاس و تهدید مردم بسته هستند

اطلاعیه شماره ۱۰۱۸ کمیته دفاع از جوان و داشجو در خصوص آزار و تجاوز

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۱۰۱۸ کمیته دفاع از جوان و داشجو در خصوص آزار و تجاوز بسته هستند

اطلاعیه ۱۰۱۷ کمیته دفاع از محیط زیست در خصوص سند ۲۰۳۰ یونسکو

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ۱۰۱۷ کمیته دفاع از محیط زیست در خصوص سند ۲۰۳۰ یونسکو بسته هستند

اطلاعیه شماره ۱۰۱۵ نمایندگی اندونزی در خصوص شکنجه

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۱۰۱۵ نمایندگی اندونزی در خصوص شکنجه بسته هستند

اطلاعیه شماره ۱۰۱۴ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب دراویش گنابادی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۱۰۱۴ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب دراویش گنابادی بسته هستند

اطلاعیه شماره ۱۰۱۱ نمایندگی سوئیس در خصوص اعدام

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۱۰۱۱ نمایندگی سوئیس در خصوص اعدام بسته هستند

اطلاعیه شماره ۱۰۱۰ کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص نابرابری زنان

 

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۱۰۱۰ کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص نابرابری زنان بسته هستند

اطلاعیه شماره ۱۰۰۹ نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) در خصوص وکیل گزینشی برای فعالان سیاسی و عقیدتی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۱۰۰۹ نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) در خصوص وکیل گزینشی برای فعالان سیاسی و عقیدتی بسته هستند