بایگانی دسته: اطلاعیه ها

اطلاعیه ۸۶۴ کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص فرار مغزها

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۶۵ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان درخصوص اهل سنت

اطلاعیه 865 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان درخصوص اهل سنت

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۵۶ کمیته دفاع از کودک و نوجوان در خصوص آموزش رایگان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۵۴ کمیته محیط زیست در خصوص بحران اب

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۵۳ نمایندگی اندونزی در خصوص کودکان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۵۸ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به مناسبت محکومیت ترور ۷ یونی ۲۰۱۷ در تهران

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۵۲ کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۵۱ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص خرید و فروش کودکان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۴۴ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص وضعیت شهروندان بهائی در ایران

اطلاعیه 844 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص وضعیت شهروندان بهائی در ایران

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۴۹ کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: