فیلم؛ پیوستن پلیس ضد شورش الجزایر به معترضان

پیوستن پلیس ضد شورش الجزایر به جمع تظاهر کنندگان …مامورانی که خود را حافظ جان و مال مردم می دانند و نه مزدور و سرسپرده دیکتاتور
این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.