استان زیر اّب؛ استاندار در کنار آقازاده در خارج

رحمانی فضلی، وزیر کشور ادولت روحانی با تایید عدم حضور استاندار گلستان در منطقه، علت این امر را حضور استاندار در خارج از کشور عنوان کرد.

وی گفت: استاندار گلستان از یک ماه پیش از نوروز تقاضای مرخصی برای حضور در خارج از کشور کرده بود. گویا مشکلی خانوادگی برای ایشان پیش آمده بود. یک روز قبل از عید هم گفت همه مسایل اینجا پیش بینی شده و مسئولان حضور دارند و ضرورت دارد برود که من هم گفتم برآورد کند اگر مشکلی پیش نمی‌آید برود.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.