فراخوان جلسه آموزشی هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش ۲۶ مای ۲۰۱۹

کمیته آموزش و پژوهش برگزار میکند:

بدینوسیله از کلیه فعالان حقوق بشر، مسئولین و اعضای محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، دعوت میگردد، تا ضمن مشارکت فعالانه در این جلسه، درباره اهمیت موضوع و ارائه راهکارهای عملی پیرامون آن، به بحث و تبادل نظر موثر پرداخته شود .

موضوع جلسه:

شرح و بررسی هدف ۱۴ سند ۲۰۳۰ یونسکو:

حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار

میهمانان جلسه:

زینب عباسیان چالشتری،نادیا مشرف،شبنم رضاوند

زمان برگزاری :یکشنبه  ۲۶  می   ۲۰۱۹  ساعت ۱۸  بوقت اروپای مرکزی

مکان برگزاری : فضای مجازی پالتاک، اتاق کمیته آموزش و پژوهش

Paltalk ; View all
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanune Defa Az Hoghoghe Bashare Iran Amozesh

مسئول  جلسه : نیلوفر ایمانیان    
منشی جلسه : بارمان نیک پی  
مسئول صدا و تدوین : محمد گلستانجو ، ابوالفضل پرویزی ، رزا جهان بین
ادمین های جلسه : معصومه  توکلی،ابوالفضل پرویزی، تقی صیاد مصطفی ، محمد گلستانجو،علیرضا جهان بین

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته آموزش و پژوهش

این نوشته در اخبار, فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.