نتایج انتخابات پارلمان اروپا در آلمان و فرانسه

بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا، حزب سبزهای آلمان با کسب نزدیک به ۲۱،۸ درصد آرا به یک پیروزی چشمگیر دست یافته‌اند. سوسیال دمکرات‌ها با ۱۵،۶ درصد شکست سختی متحمل شده است.

دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی با کسب حدود ۲۷،۹ درصد، با اینکه از آرای آنها کاسته شده، اما همچنان قوی‌ترین فراکسیون را تشکیل می‌دهند.

بر اساس ارزیابی‌ها، بسیاری از آرای سوسیال دموکرات‌های و دو حزب دموکرات‌ و سوسیال مسیحی به سوی حزب سبزها سرازیر شده است.

حزب دموکرات‌های آزاد (لیبرال‌ها) و حزب چپ‌ها هر یک به ۵،۵ درصد و راستگرایان حزب آلترناتیو برای آلمان به ۱۰،۵ درصد دست یافته‌اند.

پیشتازی پوپولیست‌های راستگرای فرانسه

پوپولیست‌های راستگرا با حزب “جبهه ملی” به رهبری مارین لوپن با کسب ۲۴ درصد آرا در میان احزاب رقیب پیشتاز این انتخابات در فرانسه بوده‌اند. حزب حاکم رئیس‌جمهور فرانسه با کسب ۲۲،۵ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفته است.

در چندین کشور اروپایی بر آرای پوپولیست‌های راستگرا افزوده شده است.

جمهوریخواهان فرانسه با ۸،۵ درصد (با از دست دادن ۱۲،۳ درصد نسبت به انتخابات پیشین) و چپ‌های اروپایی با ۶،۵ درصد (با از دست دادن ۱۰،۴ درصد) متحمل شکست سنگین شده‌اند.

علت کاهش آرای این دو حزب، حضور حزب امانوئل مکرون است که در دوره انتخابات پیشین وجود نداشت.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.