کلیپ صوتی شرح هدف دهم سند ۲۰۳۰ یونسکو: تدارک زیر ساخت های قابل تجدید همراه با توسعه جامع و پایدار در راستای صنعتی شدن و توسعه نوآوری بخش دوم

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
اجرا:ایراندخت کیا ،مهرداد رشیدی
تدوین :ابوالفضل(مازیار)پرویزی

این نوشته در اخبار, صوتی وتصویری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.