فیلم؛ درگیری زلزله‌ زدگان با ماموران حکومتی

تجمع ساکنین سرپل ذهاب برای جلوگیری از قطع برق کانکس ها و چادرهای مردم زلزلە زدە و درگیری با ماموران

جمهوری اسلامی نە تنها بە وعدە های خود در قبال زلزلە زدگان استان کرمانشاە عمل نکرد و تمام بودجە اختصاص یافتە بە این مناطق را در سوریە و لبنان صرف کرد، اکنون نیز می خواهد برق تنها پناهگاە این مردم زلزلە زدە را قطع کند.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.