افشای یک فساد بزرگ در مافیای خودروسازی

بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، می‌گوید به ‌زودی یک مورد فساد بزرگتر در”مافیای خودروسازی” را افشا خواهد کرد.

این نماینده شیراز، در رشته توئیت‌هایی درباره آنچه “فساد در صنعت خود روسازی” نامیده نوشته است: «فساد خودروسازی جدید نیست. در دهه ۷۰ که بزرگترین اختلاس تاریخ کشور ۱۲۳ میلیارد بود، برای طراحی سمند، ۱۲۰ میلیارد تومان با ارز ۴٠٠ تومانى، معادل ٣۵٠٠ میلیارد تومان امروز، پرداخت شد و این طراحى گران نه جذاب بود نه استاندارد.»

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.