حضور زنان در ورزشگاه‌ها به مصلحت نیست

رئیس دفتر روحانی امروز گفت: با فضای فعلی که طرفداران تیم‌ها علیه یکدیگر فحش می‌دهند و درگیری وجود دارد حضور زنان در ورزشگاه به مصلحت نیست.

.ورود بانوان به ورزشگاه ها در ایران به چالشی جدی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. فیفا تهدید کرده در صورت عدم ورود بانوان به ورزشگاه ها، فوتبال این کشور را تعلیق خواهد کرد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.