فیلم؛ وضعیت بحرانی “آذرآب اراک”/بازداشت

دادستان اراک، تأیید کرده است که در جریان اعتراضات کارگران آذرآب در روز گذشته ۲۱ نفر از کارگران کارخانه بازداشت شدند. او همچنین از درگیری میان کارگران با نیروهای امنیتی سخن گفته است. پیش از این کارگران مجتمع صنعتی هپکو نیز در جریان اعتراضات خود با قهر و سرکوب نیروی انتظامی روبرو شدند. کارگران معترض باتوم خوردند و سر و دست‌شان شکست. ۲۸ نفر بازداشت شدند و ۱۵ نفر روانه بیمارستان. گفته میشود که هنوز چند نفر از کارگران هپکو در بازداشت هستند.

فیلم زیر: وضعیت بحرانی شرکت صنایع آذرآب اراک. تجمع خانواده کارگران آذرآب که دیروز بازداشت شده‌اند توسط نیروی انتظامی به خشونت کشیده شده است

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.