فیلم؛ این لچک بسر جنایتکار ملاها را مجازات کنید


فرماندار زن شهرقدس (قلعه‌حسن‌خان): من خودم به ماموران دستور دادم به سوی مردم تیراندازی کنند.

این لچک بسر صیغه ای خامنه ای به صراحت اعتراف کرده که خود او بود که فرمان داد در این شهرک به سوی مردم متعرض و تظاهرکنندگان تیراندازی شود.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.