فراخوان جلسه ماهیانه مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران،۵ آپریل۲۰۲۰

فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

یکشنبه۰۵آپریل۲۰۲۰ ساعت : ۱۴۰۰

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با سلام و درودهای صمیمانه

جلسه مجمع عمومی ماهانه کانون در روز یکشنبه ۰۵آوریل۲۰۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشردر ایران برگزار خواهد شد.

برنامه های جلسه مجمع عمومی و بررسی وضعیت اداری کانون

خوش آمدگویی وگزارش عملکرد روابط عمومی توسط خانم ایراندخت کیا(۵ دقیقه)

گزارش عملکرد کمیته آموزش توسط خانم لیدا اشجعی اسالمی (۵ دقیقه)

گزارش عملکرد کمیته پژوهش توسط خانم نیلوفر ایمانیان (۵ دقیقه)

گزارش سه مسئول نمایندگی و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هریک۵ دقیقه)

گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضاء خانم شبنم رضاوند (۵ دقیقه)

گزارش کتابخانه اینترنتی کانون وبررسی عملکرد آن توسط آقای مهدی گلسفیدی (۵ دقیقه)

گزارش دو مسئول کمیته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هر یک ۵ دقیقه)

گزارش بخش امور رسانه و بررسی عملکرد آن توسط خانم رزا جهان بین( 5 دقیقه)

گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای محمد گلستانجو(۵ دقیقه)

گزارش سه مسئول نمایندگی و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هریک۵ دقیقه)

گزارش هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن، توسط آقای منوچهر شفائی (۱۰ دقیقه)

گزارش امورمالی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی (۵ دقیقه)

گزارش اموراداری و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای علیرضا حجتی (۵ دقیقه)

گزارش دو مسئول کمیته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هر یک ۵ دقیقه)

گزارش رادیوی اینترنتی کانون و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای ابوالفضل پرویزی(5 دقیقه)

گزارش مسئول امورارتباطات و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء خانم معصومه توکلی (۵ دقیقه)

گزارش سه مسئول نمایندگی و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هریک۵ دقیقه)

گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکردآن توسط آقای رسول عباسی زمان آبادی (۵ دقیقه)

گزارش دو مسئول کمیته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هر یک ۵ دقیقه)

گزارش مسئول سایت فارسی و بررسی عملکردآن توسط اعضا،آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی (۵ دقیقه)

گزارش مسئول سایت انگلیسی و بررسی عملکرد آن توسط اعضا،آقای علیرضا جهان بین (۵ دقیقه)

گزارش مسئول سایت آلمانی و بررسی عملکرد آن توسط اعضا، خانم نیلوفر ایمانیان (۵ دقیقه)

گزارش دو مسئول کمیته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هر یک ۵ دقیقه)

گزارش مسئول امورکمیته ها آقای مهران فاضل زاده (۵ دقیقه)

گزارش سه مسئول نمایندگی و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (هریک۵ دقیقه)

گزارش مسئول امور نمایندگی ها آقای رسول عباسی زمان آبادی ( ۵ دقیقه)

پیشنهادات همکاران، بحث و گفتگو و نتیجه گیری درخصوص آن ها (۳۰ دقیقه)

مکان:فضای مجازی پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

Paltalk
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

یادآوری:

  •  حضور مسئولان و اعضاء کانون به موقع و در طول جلسه لازم و مهم است.
  • در صورت وجود مشکل و عدم امکان حضور مسئولین و اعضا ضرورت دارد که حداکثر 24 ساعت قبل از آغاز جلسه از طریق ایمیل با معرفی وکیل به هیئت رئیسه و یا روابط عمومی اطلاع رسانی شود .
  • حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد.
  • همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .

ادمینها:ایراندخت کیا، رزا جهان بین،ابوالفضل پرویزی، علیرضا جهان بین

مسئول کمیته روابط عمومی

 ایراندخت کیا

این نوشته در اخبار, فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.