گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷

در روز یکشنبه 15 اکتبر 2017 ساعت 9 به وقت اروپای مرکزی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی با حضور کلیه اعضا برگزار شد.
در ابتداى جلسه طبق اعلام قبلى راى گیرى و انتخاب مسئول نمایندگى اسکاندیناوى براى دوره یکسال 2018 صورت گرفت وخانم معصومه توکلى براى قبول این مسئولیت انتخاب شدند. علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

خانم مهناز احمدی : گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر ایران در ماه گذشته

خانم معصومه توکلى : تشریح ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر

اقای احسان حیاک : روز جهانى کودک و وضعیت کودک و کودکى در ایران

اقای سعید حسینى : دلنوشته زن تیره روز

اقای احمد هاشمى نژاد : وضعیت آزادى بیان و اندیشه در ایران

این نوشته در صوتی و تصویری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.