گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی ۶ دسامبر ۲۰۱۷

جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی در تاریخ 6 دسامبر2017 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با موضوع در استانه روز جهانی حقوق بشر و افزایش خشونت سیاسی در ایران و عدم تحمل دگراندیشان مذهبی و با حضور اعضای کمیته ادیان و نمایندگی مالزی و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

خانم غزال معین : گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در ماه گذشته 

اقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی : افزایش خشونت سیاسی و عدم تحمل دگراندیشان مذهبی

اقای تقی صیاد مصطفی : برده داری در عصر نوین 

خانم مریم مرادی : گذاری بر زوایای پنهان نقض حقوق بشر در ایران 

این نوشته در صوتی و تصویری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.