دریچه ای رو به اگاهی (بررسی بحران آب و فرونشست ها در ایران)

علل رخداد فرو نشست ها چیست ؟ و ارتباط آن با بحران آب چگونه است ؟
با توجه به این‌که «فرونشست زمین» درکشور ما سابقه زیادی دارد و موجب خسارات بسیاری هم شده است؛ چه عوامل طبیعی و انسانی را می‌توان عامل ایجاد این بحران معرفی کرد ؟
با وجود آنکه ایران چندین سال است که با بحران آب و فرونشست ها مواجه است آیا تاکنون برای این دو مساله راهکارهای عملی در نظر گرفته شده است؟
با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
میهمانان جلسه : دکتر زهرا ارزجانی پژوهشگر و فعال حقوق بشر ، کارشناس و فعال محیط زیست – کاوه شیخ محمدی فعال حقوق بشر
با اجرای : مریم مرادی
تدوین : محمد گلستانجو

این نوشته در کلیپ ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.