دریچه ای رو به اگاهی (جنبش زنان ایران دستاوردها و چالشها)

با وجود مشکلاتی که جنبش زنان در ایران دارند ایا توانسته است در جهت کسب مطالبات و اهداف خود گام بردارند؟
ایا جنبش زنان در ایران دستاوردهایی در زمینه تاثیر گذاری بر توده مردم با دولت داشته است؟
عوامل تقویت کننده و محدود کننده محیطی بر جنبش زنان در جامعه ایرانی کدامند؟
جنبش زنان فعال خارج از کشور چقدر بر نتیجه بخشی و دریافت مطالبات زنان در داخل کشور تاثیر گذار خواهد بود؟

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
میهمانان برنامه : خانمها رضوان مقدم فعال حقوق بشر و حقوق زنان و فرح دوستدار محقق و نویسنده
با اجرای : مریم مرادی
تدوین : محمد گلستانجو

این نوشته در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.