گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی هسن ۱۰ مارس ۲۰۱۸

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان نمایندگی هِسن در روز یکشنبه مورخ 10 مارچ 2018 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی هِسن و سخنرانان و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزارگردید در این جلسه سخنرانان به مسائل مطرح در جلسه پرداختند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

خانم فاطمه ورمزیار : مقایسه ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر  با قانون اساسی ایران

اقای علی هژبری : گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در ماه گذشته

اقای حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی : سازمان ملل متحد و شعار برابری و مساوات

اقای فرهاد نصیری : روز جهانی زن و وضعیت زنان در ایران

بحث آزاد : جایگاه دولتمردان ناقض حقوق بشر در ایران در جوامع بین المللی

این نوشته در صوتی و تصویری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.