دریچه ای رو به اگاهی (کودک ازاری و سند ۲۰۳۰)

علت افزایش کودک آزاری در ایران چیست؟ ترویچ خشونت یا خلا قانونی ؟ چه عواملی موجب آزار رساندن به کودکان میباشد؟
آمار کودک آزاری روزبه روز بیشتر می‌شود چون 10 سال است بررسی و تصویب قانون حمایت از کودکان پشت در ب مجلس باقی مانده و هنوز به صحن علنی راه پیدا نکرده است. علت این تاخیر و تعلل برای چیست؟ چه قانونی مهمتر از کودکان و خانواده میتواند وجود داشته باشد؟
بخش عمده فضای امن با آموزش ایجاد می‌شود. آموزشی که به آگاهی، مهارت و تغییر رفتار والدین منجر شود. چرا صداوسیما، رسانه‌ها، مراکز متولی ، این فراگیری مورد نیاز را از خانواده‌ها دریغ کرده‌اند.
چرا جمهوری اسلامی ایران با سند توسعه پایدار سازمان ملل مشکل دارد؟. سندی که در آن به آموزش‌هایی توصیه شده بود تا کودکان یادبگیرنداز خود در برابرتجاوز محافظت کنند.

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
میهمانان برنامه : خانم فرح دوستدار محقق در علوم سیاسی و اجتماعی و نویسنده و اقای حامد فرمند فعال حقوق کودک
با اجرای : مریم مرادی
تدوین : محمد گلستانجو

این نوشته در کلیپ ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.