گزارش صوتی و تصویری جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس ۱۰ ژوئن ۲۰۱۸

سخنرانى اعضاى نمایندگى سوئیس ١٠ژوئن ٢٠١٨برابر با با ٢٠خرداد ماه ١٣٩٧راس ساعت ١۴:٠٠به وقت اروپاى مرکزى در شهر زوریخ مکانى به نام کازما برگزار گردید ابتدا آقاى نادر زندى منشى جلسه خیر مقدم گفتند و با خواندن اعلامیه جهانى به حقوق بشر ماده ۷ همه در برابر قانون مساوی هستند وحق دارند بدون تبعیض ازحمایت یکسان قانون بر خوردار شوند درمقابل هرتبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد وبرعلیه هرتحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید از حمایت یکسان قانون بهره مند شوند جلسه را آغازکردند که علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای زیر شنوا باشند.

This slideshow requires JavaScript.

مقدمه جلسه

اقای حمید ابراهیمى : مقایسه ماده ٧ اعلامیه جهانى حقوق بشر با قانون اساسى ایران

اقای اکبر شعبانى : روز جهانى مبارزه با کویر و خشکسالی 

خانم فیروزه دهبزرگى : جایگاه زن در جمهورى اسلامى

اقای حمید فرخنده : شرایط کودکان کار در ایران

پرسش و پاسخ

این نوشته در صوتی و تصویری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.