فرمول صدا‌و‌سیما برای ترویج خشونت علیه زنان!


صداوسیما اخیرا در برنامه ای داستان زندگی مردی را به تصویر کشید که در نهایت افتخار از ضرب و شتم همسرش صحبت می‌کرد و با لبخند می‌گفت که ۲۷ بار به دادگاه رفته تا به درخواست طلاق همسرش پاسخ دهد، اما هر بار تأخیر در برگزاری جلسه دادگاه یا پادرمیانی بستگان و نزدیکان آن‌ها را از جدایی منصرف کرده است. (فیلم زیر)

این مرد درحالی از بازگشت به کانون خانواده سخن می‌گفت که اقدام به ضرب و شتم همسرش را حداقل ۲۷ بار تکرار کرده بود و همسر او نیز نه نقش ایثارگر و کانون مهر بلکه نقش قربانی را ایفا می‌کرد که حاضر شده دوباره به خانه‌ای برگردد که در آن خشونت را بار‌ها و بار‌ها تجربه کرده است.

در قوانین جمهوری اسلامی مانند قانون خانواده، حقوق مردان قابل مقایسه با حقوق زنان نیست. ریاست خانواده به مرد قدرتی نابرابر با همسر می‌دهد. قدرتی که به او اجازه نظارت بر رفتار همسر، حق نظارت بر روابط جنسی، تردد او، انتخاب شغل، حق طلا‌ق بدون قید و شرط، حضانت و ولا‌یت بر فرزندان را می‌دهد.

به گفته کارشناسان، فرمان پذیری زن از مرد، آن هم به خاطر ترس و وحشت از خشونت بالفعل یا بالقوه او، فضای ناامنی می سازد که تمام اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.