فهرست اعضای شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران

عنوان وب سایت / وبلاگ مسئول
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران منوچهر شفائی
حقوق بشر – معرفی حقوق بشر و نقض آن در ایران جمشید غلامی سیاوزان
امنیت اطلاعات در ایران مازیار ملائی برزی
مقصد و معبود محمدحسین ملائی برزی
الهه آزادی احسان سرگزی
حق من حقوق من بیتا اسدپور
حلقه آزادی رحیله جهاندیده
شناخت حقیقت انسان دیانا بیگلری
زندگی و حق شادی در زندگی آرین اسدپور
به دنبال حق برای رشد دکتر زهرا ارزجانی
آرامش جهانی مریم مرادی
دنیای صلح تقی صیاد مصطفی
حق من چیست؟ عرفان کاظم
راه ایران برای آزادی مهناز احمدی
برای آزادی جوانان علی اسدپور
بانوی سبز سرزمین من فاطمه قریشی
بانگ صدا لیدا اشجعی
سفیر حقیقت شیرین بیرمی
کوچه های امن  فاطمه آجری
بانوان آزاده شایسته علی گلزار
حقوق ازادی محمد گلستانجو
گام به گام تا برابری سیمین رحمانی
مسیر محبت اشکان اسدی
آزادی بیان امید رمضانی
ایران و پیروان اقوام احسان حیاک
نورهای سرخ شیرین رضاخانی
نسل بیصدا ابوالفضل پرویزی
آزادی و رهایی  داوود لاهوری

هماهنگ کننده شبکه: احسان سرگزی
تلفن تماس: 00491771843270
hr-shabake@azadegy.de

شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران