همکاران ما

فهرست اعضای شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران
عنوان وب سایت / وبلاگ مسئول
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران منوچهر شفائی
حقوق بشر – معرفی حقوق بشر و نقض آن در ایران جمشید غلامی سیاوزان
امنیت اطلاعات در ایران مازیار برزی
حق حیات پریسا حسین پور
مقصد و معبود محمدحسین ملائی برزی
الهه آزادی احسان سرگزی
حق من حقوق من بیتا اسدپور
حلقه آزادی رحیله جهاندیده
بذر آگاهی نسرین مایلی
شناخت حقیقت انسان دیانا بیگلری
زندگی و حق شادی در زندگی آرین اسدپور
انسانم آرزوست بهرنگ کشاورز
به دنبال حق برای رشد دکتر زهرا ارزجانی

هماهنگ کننده: مازیار برزی
hr-shabake@azadegy.de