فهرست اعضای شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران

عنوان وب سایت / وبلاگ مسئول
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران منوچهر شفائی
حقوق بشر – معرفی حقوق بشر و نقض آن در ایران جمشید غلامی سیاوزان
امنیت اطلاعات در ایران مازیار ملائی برزی
مقصد و معبود محمدحسین ملائی برزی
الهه آزادی احسان سرگزی
حق من حقوق من بیتا اسدپور
حلقه آزادی رحیله جهاندیده
شناخت حقیقت انسان دیانا بیگلری
زندگی و حق شادی در زندگی آرین اسدپور
به دنبال حق برای رشد دکتر زهرا ارزجانی
آرامش جهانی مریم مرادی
دنیای صلح تقی صیاد مصطفی
حق من چیست؟ عرفان کاظم
راه ایران برای آزادی مهناز احمدی
برای آزادی جوانان علی اسدپور
بانوی سبز سرزمین من فاطمه قریشی
زنان آزاده زرین تاج الیاسی
بانگ صدا لیدا اشجعی
سفیر حقیقت شیرین بیرمی
کوچه های امن  فاطمه آجری
بانوان آزاده شایسته علی گلزار
آزادی ادیان و مذاهب نادر احسانی طباطبایی
گام به گام تا برابری فاطمه خمی
حقوق ازادی محمد گلستانجو

هماهنگ کننده شبکه: احسان سرگزی
hr-shabake@azadegy.de

شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران