فهرست اعضای شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران

مسئول

ایمیل

عنوان وبسایت / وبلاگ

منوچهر شفایی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
جمشید غلامی سیاوزان  حقوق بشر – معرفی حقوق بشر و نقض آن در ایران
محمدحسین ملائی برزی  مقصد و معبود
حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی  حقوق بشردرایران 
رحیله جهاندیده  حلقه آزادی
دیانا بیگلری فرد  شناخت حقیقت انسان
دکتر زهرا ارزجانی  به دنبال حق برای رشد
مریم مرادی  آرامش جهانی
تقی صیاد مصطفی دنیای صلح
سپیده کرامت بروجنی ریشه و بشر
مهناز احمدی راه ایران برای آزادی
علی اسدپور  برای آزادی جوانان
ابوالفضا پرویزی  نسل بیصدا
لیدا اشجعی  بانگ صدا
کیهان جامی  https://iranfree2049.blogspot.de
شایسته علی گلزار  بانوان آزاده
محمد گلستان جو  حقوق ازادی
سیمین رحمانی  گام به گام تا برابری
امید رمضانی  آزادی بیان
کاوه شیخ محمدی  تحلیل ایران 
معصومه توکلی  جبر جغرافیایی
سعید حسینی  رهائی از بند
احمد هاشمی نژاد  حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
عباس قهرمانی  چند قدم تا آزادی
فائزه رضایی  حقوق برابر برای همه
جلال پورصادقی  جلال پور صادقی
محسن سیاحی  ازادی و دموکراسی برای همه
احسان حیاک  https://peyrovaneghvam.blogspot.dk
هماهنگ کننده : تقی صیاد مصطفی  hr-shabake@azadegy.de
تلفن تماس : 00491632611257
شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران  00491632611257