فهرست اعضای شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران

مسئول

ایمیل

عنوان وبسایت / وبلاگ

منوچهر شفایی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
معصومه نژاد محجوب برای آزادی عقیده
شبنم رضاوند حق طبیعت
شاهین علیلی ایران حقوق بشر
لیدا اشجعی بانگ صدا
محسن سیاحی ازادی و دموکراسی برای همه
 محمدعلی محمودزاده فردائی بهتر
مهین ایدر  حق و سهم زنان ایران
رزا جهان بین آگاهی و آزادی
سپیده کرامت بروجنی ریشه و بشر
کیهان جامی ایران آزاد
نیلوفر ایمانیان  زن و آزادگی
ابوالفضل پرویزی  نسل بیصدا
الناز اسدی  زن و آزادی
علیرضا جهان بین ایران آگاه
لیلا باقری برای رهائی
محمد گلستان جو  حقوق ازادی
رسول عباسی زمان آبادی بشر و آگاهی
سید اسماعیل هاشمی صدای هرمزگان
فرشاد قضایی کاوکانی آوای آزادی
 آزاد بهرامی  آزادی اندیشه
ایران دخت کیا  آوای ایران
 نازنین صادقی رقص و زندگی
هادی درتومی  وبلاک هادی درتومی
 وحید حسن زاده ابراهیمی  حقوق انسانی
 هاشم (آرش) رضاپی  حقوق بشر (دفاع از حقوق کودک)
 هومن شعری طهرانی انسان آزاد 
 هماهنگ کننده : معصومه نژاد محجوب 004915223361507  hr_shabake@azadegy.de
  تلفن تماس شفائی : 00491632611257   shafaei@azadegy.de