فهرست اعضای شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران

مسئول

ایمیل

عنوان وبسایت / وبلاگ

منوچهر شفایی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی   حقوق بشردرایران 
محمدحسین ملائی برزی  مقصد و معبود
افشین رجبی زنان ایران زمین
 مهران فاضل زاده حبیب آبادی از آگاهی تا بیداری 
سمانه محبی حق آیندگان
 سالار قربانى  آگاهی برای آزادی
مریم مرادی  آرامش جهانی
تقی صیاد مصطفی دنیای صلح
سپیده کرامت بروجنی ریشه و بشر
مهراب امیدی اسلامی ایران فردا
نیلوفر ایمانیان  زن و آزادگی
ابوالفضل پرویزی  نسل بیصدا
لیدا اشجعی  بانگ صدا
کیهان جامی ایران آزاد
 مینا فرشی  زنان روشنفکر
محمد گلستان جو  حقوق ازادی
دیانا بیگلری فرد شناخت حقیقت انسان
 محمدعلی محمودزاده فردائی بهتر
کاوه شیخ محمدی

سپهر طباطبائی

 تحلیل ایران 

نوید آزادی

معصومه توکلی  جبر جغرافیایی
الناز اسدی زن و آزادی
 سعید حسینی   رهائی از بند
رسول عباسی زمان آبادی بشر و آگاهی
لیلا باقری

شبنم فتحی

برای رهائی

آزادی سرخ 

زینب عباسیان چالشتری طبیعت سالم،زندگی سالم،اندیشه سالم
محسن سیاحی  ازادی و دموکراسی برای همه
محدثه جزایری

نارگل غفوری

ایران_آزاد

آزادی برای زنان

 محمود هاشمی

شبنم رضاوند

 حقوق اهل سنت و اقوام عرب

حق طبیعت

هماهنگ کننده : تقی صیاد مصطفی  hr_shabake@azadegy.de
تلفن تماس :   00491632611257
شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران  00491632611257