همکاران ما

فهرست اعضای شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران
عنوان وب سایت / وبلاگ مسئول
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران منوچهر شفائی
حقوق بشر – معرفی حقوق بشر و نقض آن در ایران جمشید غلامی سیاوزان
امنیت اطلاعات در ایران مازیار ملائی برزی
حق حیات پریسا حسین پور
مقصد و معبود محمدحسین ملائی برزی
الهه آزادی احسان سرگزی
حق من حقوق من بیتا اسدپور
حلقه آزادی رحیله جهاندیده
شناخت حقیقت انسان دیانا بیگلری
زندگی و حق شادی در زندگی آرین اسدپور
انسانم آرزوست بهرنگ کشاورز
به دنبال حق برای رشد دکتر زهرا ارزجانی
آرامش جهانی مریم مرادی
دنیای صلح تقی صیاد مصطفی
حق من چیست؟ عرفان کاظم
راه ایران برای آزادی مهناز احمدی
ائین محبت  حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی
برای آزادی جوانان علی اسدپور
بانوی سبز سرزمین من فاطمه قریشی

هماهنگ کننده: مازیار ملائی برزی
hr-shabake@azadegy.de

شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران