فهرست اعضای شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران

مسئول

ایمیل

عنوان وبسایت / وبلاگ

منوچهر شفایی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی حقوق بشردرایران 
زینب عباسیان چالشتری طبیعت سالم،زندگی سالم،اندیشه سالم
افشین رجبی زنان ایران زمین
فرشاد قضائی کاوکانی / آزاده قریشی آوای آزادی
 نارگل غفوری  آزادی برای زنان
مهراب امیدی اسلامی  امید فردا
مریم مرادی  آرامش جهانی
تقی صیاد مصطفی دنیای صلح
سپیده کرامت بروجنی ریشه و بشر
سعید حسینی رهائی از بند
نیلوفر ایمانیان  زن و آزادگی
ابوالفضل پرویزی  نسل بیصدا
لیدا اشجعی  بانگ صدا
کیهان جامی ایران آزاد
رزا جهان بین آگاهی و آزادی
محمد گلستان جو

دیانا بیگلری فرد

 حقوق ازادی

شناخت حقیقت انسان
علیرضا جهان بین ایران آگاه
 محمدعلی محمودزاده فردائی بهتر
سید اسماعیل هاشمی صدای هرمزگان
 آزاد بهرامی

معصومه توکلی

 آزادی اندیشه

جبر جغرافیا

الناز اسدی زن و آزادی
لیلا باقری برای رهائی
رسول عباسی زمان آبادی بشر و آگاهی
شبنم فتحی آزادی سرخ 
شبنم رضاوند حق طبیعت
محسن سیاحی  ازادی و دموکراسی برای همه
محدثه جزایری ایران_آزاد
محمد آفتابی

سالار قربانی

آگاهی اجتماعی و بشریت

آگاهی برای آزادی

هماهنگ کننده : تقی صیاد مصطفی  hr_shabake@azadegy.de
تلفن تماس :   00491632611257
شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران  00491632611257