فهرست اعضای شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران

عنوان وب سایت / وبلاگ مسئول
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران منوچهر شفائی
حقوق بشر – معرفی حقوق بشر و نقض آن در ایران جمشید غلامی سیاوزان
مقصد و معبود محمدحسین ملائی برزی
الهه آزادی احسان سرگزی
حلقه آزادی رحیله جهاندیده
شناخت حقیقت انسان دیانا بیگلری
به دنبال حق برای رشد دکتر زهرا ارزجانی
آرامش جهانی مریم مرادی
دنیای صلح تقی صیاد مصطفی
ریشه و بشر سپیده کرامت بروجنی
راه ایران برای آزادی مهناز احمدی
برای آزادی جوانان علی اسدپور
نسل بیصدا ابوالفضل پرویزی
بانگ صدا لیدا اشجعی
نورهای سرخ شیرین رضاخانی
بانوان آزاده شایسته علی گلزار
حقوق ازادی محمد گلستانجو
گام به گام تا برابری سیمین رحمانی
آزادی بیان امید رمضانی
hr-shabake@azadegy.de هماهنگ کننده شبکه: احسان سرگزی
تلفن تماس: 00491771843270
شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران