کلیپ کمیته زنان به مناسبت ۶ فوریه روز جهانی مبارزه علیه ناقص سازی زنان

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

به مناسبت برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۶ دسامبر ۲۰۱۵

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ویدیو کلیپ به مناسبت روز جهانی هوای پاک

کاری از نمایندگی مالزی و با همکاری بخش صداوتصویر

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کلیپ ویدئو به مناسبت دوازدهمین سالگرد زلزله بم

با همکاری گروه صدا و تصویر کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و نمایندگی مالزی

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و شصت و هشتم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۲/ ۰۹

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و شصت و هفتم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۲/ ۰۶

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و شصت و ششم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۲/ ۰۲

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و شصت و پنجم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۲۹

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و شصت و چهارم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۲۵

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و شصت و سوم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۲۲

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید: