برنامه صد و شصت و یکم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۱۵

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نگاهی به دو اعلامیه «حقوق بشر»: جهانی و اسلامی

چهل و دو سال پس از تصویب «اعلامیهء جهانی حقوق بشر» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سی ماده، اجلاس وزیران امور خارجهء کشورهای اسلامی در قاهره، در پانزدهم مرداد سال ۱۳۶۹ (پنجم اوت ۱۹۹۰) «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» را (که در پایان این مقاله آمده) به تصویب رساند.
این اعلامیه، به دلایل مختلف، در رسانه های ایرانی و فارسی زبان بازتاب چندانی نیافت. آنچه در زیر می خوانید نگاهی است به تفکر مندرج در اعلامیهء اسلامی حقوق بشر و قیاسی میان برخی از مفاهیم در این دو اعلامیه، اما قبل از آن توجه شما را به چند نکتۀ عمومی دربارۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» جلب می کنم:

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در نقض حقوق بشر | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و شصت ام به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۱۱

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و پنجاه و نهم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۰۸

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و پنجاه و هشتم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۰۴

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دریچه ای رو به اگاهی (قتلهای زنجیره ای حکومت ایران) به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۰۱

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و پنجاه و هفتم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۰۱

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و پنجاه و ششم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۰/ ۲۸

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و پنجاه و پنجم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۰/ ۲۵

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و پنجاه و چهارم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۰/ ۲۱

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید: