برنامه دویست و بیستم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۶/ ۰۹

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو ۸ جون ۲۰۱۷

جلسه ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 8 جون 2017 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و تحلیل خبرهای نقض حقوق جوان و دانشجو در ماه گذشته در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۵۸ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به مناسبت محکومیت ترور ۷ یونی ۲۰۱۷ در تهران

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۶ /۰۶

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست و نوزدهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۶/ ۰۶

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه تعهد درباره ایدز و ویروس بخش اول)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشردکترﺯﻫﺮا اﺭﺯﺟﺎﻧﻲ – ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺗﻘﻲ ﭘﻮﺭ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺗﺒﺮﻳﺰی
تدوین : محمد گلستانجو

منتشرشده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۵۲ کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم)

با وجود شرایط حاکم بر جامعه کنونی ایران ، آیا فرصت های برابر و عدالت در انتخابات برای عموم مردم فراهم بوده است ؟
اصل شفافیت یک اصل بسیار مترقی مدیریتی و اخلاقی است . آیا ساز و کارها و مقررات انتخاباتی ، شفاف بوده است ؟
مردم حق نظارت از طریق نهادهای مدنی ‌خود، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را دارند، آیا این حق در دولت جمهوری اسلامی ایران به مردم داده شده است ؟
با توجه به وعده ها و شعارهای انتخاباتی که از سوی نمایندگان اعلام میگردد آیا شرکت مردم در این انتخابات بر اساس آگاهی و دست یابی به حقوق اساسی خود بوده است یا خیر ؟

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

معرفی کارزار منع خشونت خانوادگی

در یک رابطه‌ی روشنفکری با مردی آشنا شدم که فکر می‌کردم مثل خودم فکر می‌کند. از اوایل ازدواج بهانه‌گیری‌ها شروع شد. چرا با دوستانت دست می‌دهی. چرا مردان موقع صحبت کردن تو را مخاطب قرار می‌دهند.

چندین بار تصمیم گرفتم از او شکایت کنم یا به پزشکی قانونی بروم که بدنم را که دچار کبودی و کوفتگی بود، نشان دهم. آن‌قدر سرم را به دیوار کوبیده و موهایم را کشیده که همیشه سردرد دارم. ولی آبروی دخترانم همیشه دلیل انکار من بوده است. لطفا اداه گزارش را از اینجا دریافت کنید.

منتشرشده در زنان | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی ۲ جون ۲۰۱۷

جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی در تاریخ 2 جون 2017 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و به مناسبت روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوز با حضور اعضای نمایندگی و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌تان را بنویسید: