کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (اعلامیه کنفرانس‌ بین‌المللی حقوق‌ بشر تهران)

ﺷﺮﺡ اعلامیه‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر

با اجرای : فعالان حقوق بشر زهرا ارزجانی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

تدوین : محمد گلستانجو

منتشرشده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۳۸ کمیته دفاع از محیط زیست

اطلاعیه 838 کمیته دفاع از محیط زیست

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۳۹ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

اطلاعیه 839 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست و چهاردهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۵/ ۱۹

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش صوتی و تصویری جلسه سخنرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (نمایندگی هانوفر) ۱۳ مای ۲۰۱۷

گزارش صوتی و تصویری جلسه سخنرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (نمایندگی هانوفر) 13 مای 2017

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۴۶کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

اطلاعیه 846کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۴۳ کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص اعتصاب زندانیان سیاسی و عقیدتی

اطلاعیه 843 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص اعتصاب زندانیان سیاسی و عقیدتی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۴۱ کمیته دفاع از حقوق زنان

اطلاعیه 841 کمیته دفاع از حقوق زنان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی ریشه کنی گرسنگی و سو تغذیه)

شرح (اعلامیه جهانی ریشه کنی گرسنگی و سو تغذیه)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر

با اجرای : فعالان حقوق بشر مریم مرادی – محمد گلستانجو

تدوین : محمد گلستانجو

منتشرشده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دریچه ای رو به اگاهی (مطبوعات در ایران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۵ /۱۶

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید: