کلیپ ویدئو به مناسبت دوازدهمین سالگرد زلزله بم

با همکاری گروه صدا و تصویر کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و نمایندگی مالزی

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و شصت و هشتم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۲/ ۰۹

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و شصت و هفتم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۲/ ۰۶

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و شصت و ششم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۲/ ۰۲

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و شصت و پنجم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۲۹

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و شصت و چهارم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۲۵

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و شصت و سوم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۲۲

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و شصت و دوم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۱۸

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی وضعیت مدیاها در ایران) به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۱۵

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و شصت و یکم به تاریخ ۲۰۱۶ / ۱۱/ ۱۵

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید: