گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت ماه 1396

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش ماهانه نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت ۱۳۹۶

گزارش ماهانه نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

Die 26 Mai Resolution

Die 26 Mai Resolution

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۴۰ ( قطعنامه میز اعتراضی ۲۶ مای ۲۰۱۷ نمایندگی سوئیس )

اطلاعیه 840 ( قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس )

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو ۲۴ مای ۲۰۱۷

جلسه ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 24 مای 2017 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و تحلیل خبرهای نقض حقوق جوان و دانشجو در ماه گذشته در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید که عزیزا علاقه مند میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم)

شرح کنوانسیون استکهلم بخش چهارم

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر

با اجرای : فعالان حقوق بشر زهرا ارزجانی – حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

تدوین : محمد گلستانجو

منتشرشده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم)

شرح کنوانسیون استکهلم بخش سوم

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر

با اجرای : فعالان حقوق بشر زهرا ارزجانی – حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

تدوین : محمد گلستانجو

منتشرشده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت ۱۳۹۶

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت 1396

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم)

شرح کنوانسیون استکهلم بخش دوم

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر

با اجرای : فعالان حقوق بشر زهرا ارزجانی – حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

تدوین : محمد گلستانجو

منتشرشده در کلیپهای کنوانسیونها و پروتکلها و الحاقیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان در اردیبهشت ماه 1396

تهیه و تنظیم : خانم درسا دره شوری

• ماده ۵  اعلامیه جهانی حقوق بشر

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید: