ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

 

دانشجو

حقوق بشر

 

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

Mai 2006 Nr. 103

 

در عهد و دوران حکومت ولی فقيه ( جانشین خدا در زمین !!!؟)

 

در زیر ادعاهای این مدعیان جانشینی خدا و مدعی منتظران امام زمان تا در رکابش ! دنیا را پس کشتار کافران و مرتدان آرام نموده و ... در حال ظلم و کشتار مردم هستند و دقیقه ای از جنایت ، دزدی و خیانت دست نمیکشند را بخوانید و بدانید که تمامی ترفندهایشان به انتها رسیده و اینک نوبت بازی کردن با فکر و دین مردم هستند .

اما غافل از این که این مردم دیگر روشن شده اند و به این حرفها بهائی نمیدهند و فقط مزدوران و صاحبان منافع در این رژیم به دنبال اینان هستند.

1 . خامنه ای خود را ولایت فقیه و جانشین نماینده خدا در زمین معرفی می کند و .... 

2  . دیگری ( جنتی انسان دوره دایناسورها) مدعی شد که امامزمان نمایندگان مجلس را معرفی نموده و ...

3 . مشکینی مدعی شد که امامزمان راه یافتگان مجلس هفتم را تائید نمود و بایشان تبریک گفته است و ...

4 . اینک هم یک راه یافته مدعی شده که عدد هفت از اعداد خدا است و این مجلس هم مجلس هفتم و ...

5 . سپس مصباح یزدی مدعی میشود، بوی الهام شده که احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب امامزمان است !!!؟

6 . رئیس جمهور منصوب ولایت هم مدعی شده امامزمان در حال ظهور است و زمانیکه شهردار بود کتاب جاده و مسیر ظهور امامزمان را چاپ کرد و اینک هم میلیارد ها تومان هزینه  برای جمکران نموده و ..

7 . رئیس جمهورمنصوب ولایت فقیه هم مدعی شده که هاله وی را در موقع سخنرانی گرفته و باعث شده که 27 دقیقه سران کشورهای دیگر حتی پلک هم نزنند و ...

8 . باز هم رئیس جمهور منصوب ولایت نامه به بوش می نویسد و وی را راهنمائی می کند در حالی که دردهای مردم خودمان را فراموش کرده و ...

9 . یا اینکه جنتی همان انسان دوره دایناسورها نوشته های رئیس جمهور منصوب ولایت را به بوش از طرف خدا دانسته و مدعی الهام خدائی شده است و...

10 . و ...

واقعاً که ولایت فقیه بعلت نافهمی خودش افراد و مزدورانش را هم از میان نا فهمان انتخاب نموده است و بدا به حال ما ملت در بند .

الهه آریانپور

 

قبلی

برگشت

بعدی