ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید آزادگی 


نیشگونه

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . هویت کسانی که بدستور خامنه ای ...      اطلاعیه دفتر بنی صدر          3

 2 . آمار نهائی انتخابات مجلس هفتم                                                    6

3 . آقایان ، حالا دیگر چه میگوئید             دکتر محمد ملکی                    7

4 . گزارش سمینار پارلمان دانمارک            نقل از نشریه کار                  9 

5 . ما رای نمی دهیم                               سید ابراهیم نبوی                 11

6 .  مزرعه حیوانات                                سید ابراهیم نبوی                 12

7 . نگاهی به وضعیت کودکان خیابانی            تنظیم: اقدس جوادپور            13

8 . دیگر منبر نه!؟ هواپیما بله !؟                 محمد امین قیدی                   14

9 . هفت روز سرنوشت ساز ایران               حسن هاشمیان                     14

10 . تهیه کنندگان برنامه هویت در لباس...    سایه سعیدی سیرجانی           16

11 . گزارش فرستاده سازمان ملل در مورد موانع آزادی بیان در ایران       16

12 . متن کامل  قطعنامه پارلمان اروپا در باره ایران (فارسی و انگلیسی)   17

13 . نکته های جالب برای خاتمی                 محمد امین قیدی                   18

14 . اخبار بزبان آلمانی              تهیه و تنظیم:الیزا حیدری جولا                 23

 

لیست صفحات

 

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24

برگشت