ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات  شماره جدید

 

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

 
 

نامیدن رود دجلن که اروند را "... دجله بغداد نیز گفته اند" در پاورقی دجله را مشتق از tigra به معنی تند و تیز و تیر مانند می داند که با معنی لغوی اروند مقارن است. اکثر فرهنگ های دیگر فارسی نیز در این قول متفقند و اروند و دجله را دو نام برای یک رود ضبط کرده اند و همگی نیز به این بیت شاهنامه استناد دارند که:

اگر پهلوانى ندانى زبان بتازى تو اروند را دجله خوان

این در حالی است که دانشنامه ایرانیکا در اصالت این بیت تردید جدی دارد و به استناد شاهنامه نسخه مسکو، آن را از ابیات الحاقی می داند. اما این تنها جایی نیست که اروندرود در شاهنامه ظاهر می شود. در موضعی دیگر حکیم توس کاخ سلطنتی تیسفون را ایستاده در کنار اروندرود می خواند که بسیاری آن را همان دجله می دانند. دانشنامه ایرانیکا با مقایسه این بخش با متون قدیم دیگر، ضمن بحثی تاریخی این احتمال را نیز قرین تردید می داند.

علامه دهخدا در لغتنامه دلیل دیگری برای اروند خواندن دجله دارد: "از بعض كتب صراحتاً بر مى ‌آيد كه اروند در پهلوى اسم دجله است چنانكه در فصل سوم بهمن يشت بند 5 از اروند و فرات و اسورستان نام برده شده است. در بندهاى 21 و 38 باز اسم اروند آمده. بهمن‌يشت مخصوصاً از آخرالزمان بحث ميكند و يكى از علائم ظهور سوشيانس (موعود زرتشتى) را جنگى كه در عراق واقع خواهد شد، ميداند، بنابراين اروند در آنجا كليةً به معنى دجله است."

دانشنامه ایرانیکا می نویسد در اوستا اشاره ای به اروند به عنوان یک رودخانه نشده و در "بندهشن" نیز تنها نام دجله آمده است و اثری از اروند نیست. به نوشته این دانشنامه در کتیبه بیستون، دو بار نام دجله (Tigris) تکرار شده است و اروند در آن به چشم نمی خورد. از اختلاف نظر در باب یکی بودن دجله و اروند که بگذریم، به نظر می رسد در خصوص نام شط العرب دست کم در سال های پیش از انعقاد قرارداد الجزایر- مناقشه ای وجود نداشته است.

هیچ یک از فرهنگ های فارسی یا منابع جغرافیایی، شط العرب و اروندرود را یکی ندانسته اند و در متون تاریخی و سفرنامه ها نیز اثری از نامیده شدن آبراه مرزی بین ایران و عراق به عنوان اروند رود به چشم نمی خورد.

لغتنامه دهخدا شط العرب را چنین معرفی می کند: " نام شطى عظيم كه از بهم پيوستن دجله و فرات تشكيل مى ‌شود. رودى بزرگ كه از اتصال دو رودخانهء دجله و فرات، نزديك قرنه، در مجاورت خليج فارس تشكيل مى ‌گردد. اين شط تقريباً 175 هزارگز طول و 500 تا 120 گزعرض دارد، در قرون قديم شط ‌العرب وجود نداشت و رودهاى دجله و فرات، كارون و كرخه جداگانه به خليج مى‌ريخته‌اند. رسوب اين رودها بتدريج ساحل خليج را عقب برد و شط ‌العرب را تشكيل داد."

دهخدا به دو منبع تاریخی نیز به عنوان شاهد خود استناد می کند. نخست به نقل از نزهت القلوب می نویسد: "آب دجلهء بغداد از كوههاى آمد و سلسله و حدود حصن ذوالقرنين برمى‌خيزد و عيون فراوان با آن مى‌پيوندد... و در اول ديار عراق عرب آبهاى ارمن بدان ضم مى‌شود و در زير بغداد آب نهروان بدو مى‌پيوندد... و آبهايى كه از خوزستان در مى‌رسد به آن جمع گشته شط ‌العرب مى‌شود و در زير بصره به درياى فارس مى‌ريزد و طول آن رود سيصد فرسنگ باشد فرس آن را (دجله را) اروندرود خوانند چنانكه فردوسى گويد در شاهنامه :

فريدون چو بگذشت از اروندرود همى داد بخت شهى را درود."

(اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که دانشنامه ایرانیکا، نزهت القلوب را نخستین متن دوران اسلامی می داند که در آن به استناد شاهنامه، دجله و اروندرود یکی دانسته شده اند.)

شاهد دوم لغتنامه دهخدا، بخشی از سفرنامه ناصرخسرو است که در آن نام رودخانه ای که میان ایران و عراق در جریان است به صراحت شط العرب خوانده می شود:"... به شهر بصره رسيديم ديوارى عظيم داشت الا آن جانب كه با آب بود ديوار نبود و آن آب شط است، دجله و فرات كه بر سر حد اعمال بصره بهم مى‌رسند و چون آب جوبرة نيز به ايشان مى‌رسد آن را شط ‌العرب مى‌گويند. (سفرنامهء ناصرخسرو چ دبيرسياقى ص113). شط بزرگ كه آن فرات و دجله است و آن را شط ‌العرب گويند. (سفرنامهء ناصرخسرو چ دبير سياقى ص118 شمال از جانب بغداد خيزد گناه مردم شط ‌العرب چيست؟

" پیش از بالا گرفتن مناقشه مرزی بین ایران و عراق در اواخر حکومت پهلوی، کتب چاپ شده در ایران، آبراه مرزی بین دو کشور را همواره شط العرب ذکر کرده اند و بعد از این سال هاست که اروندرود برای نامیدن این رودخانه مرزی به کار گرفته شده و استفاده از آن به سرعت فراگیر می شود.

اولین کاندیدای زن وارد صحنه انتخابات ریاست جمهوری شد

-سمیه نصرتی


"رفعت بیات"، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی و عضو جمعیت موتلفه رسما کاندیدای نهمین دوره ریاست جمهوری در سال 84 شد.
این عضو جناح اکثریت مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سینا با اشاره به آمادگی خود برای حضور در انتخابات افزود:
مروزه از جوانان تنها در شعارها استفاده می شود.وی افزود: متاسفانه جوانان در حاشیه قرار دارند به همین دلیل من قصد دارم در کابینه ام از آنها استفاده کنم تا مملکت از وجود آنها در عرصه مدیریتی بهره مند شود.
وی در خصوص کابینه ای که تشکیل می دهد اظهار داشت: در حال حاضر ،در حال رایزنی برای انتخاب کابینه خود هستم.
به گفته" بیات"، زنان نیز می توانند جزو رجل سیاسی قرار گیرند و شورای نگهبان از کلمه رجل سیاسی یک برداشت فقهی نداشته است."بیات" ، تفسیر شورای نگهبان را از کلمه رجل سیاسی یک سلیقه سیاسی و اجتماعی دانست و افزود: شورای نگهبان با این گونه تفاسیر حقوق اجتماعی و سیاسی زنان راتضییع کرده است.
نماینده زنجان تاکید کرد: کابینه آینده خود را از تمام زنان و مردان آزاده ای تشکیل خواهم داد که توانایی مدیریت را داشته باشند.
وی افزود: در چند ساله اخیر دولت نتوانسته است برای زنان و جوانان تکلیف شفافی را مشخص کند، به همین دلیل آنها در انتخابات نقش چندانی نداشته اند!
گفتنی است رفعت بیات پنجمین آذری زبانی است که برای کاندیداتوری ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرده است.
پیش از این" اکبر اعلمی" نماینده تبریز ،"معماری "نماینده دوره چهارم ،"مهر علیزاده "ریاست سازمان تربیت بدنی، و "صراف "نماینده دوره چهارم اعلام آمادگی برای وارد شدن به عرصه انتخابات کرده است.


این ادعای کانیداتوری و شاید پذیرش شورای نگهبان هم بازی جدیدی است برای خام کردن مردم ایران و جهان که جمهوری اسلامی دارد اصلاح میشود و عمری هم اضافه کرده و اموال بیشتری چپاول نمایند .
اما مردم عزیز غافل نشوید که خاتمی با آن همه رای و با مجلس اصلاحاتش و با اینکه مرد! ( جنس برتر در اسلام ) هم بود کاری از ایشان بر نیامد و ولایت و دیگر جانیان هم چنان به چپاول اموال مردم مشغول هستند . دیگر این حرفهای بی پایه اثری روی مردم ندارد

 

                           
 اقدس جوادپور

 

 

قبلی

برگشت

بعدی