ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات  شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

 

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

März 2005 Nr. 77

چهارشنبه سوری و ولایت فقیه

 

جوانان و مردم مبارز ایرانی با وجود سرکوب شدید توسط مزدوران و دژخیمان ولایت فقیه هم چنان با برگزاری مراسم سنتی غیر مذهبی به نظام اسلامی نه می گویند.

به هزار

 

صفحه قبل

برگشت

صفحه بعدی