ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

شهر يزد به طرفداری از اهورا با ذغال يا مرکب و يا رنگ و ماژيک شعار نوشته اند به همين خاطر فرمانده نيروهای انتظامی يزد از تهران خواسته تا اجازه دهند جشن سورگانی که در ميدان ميرچخماق يزد در حال برگزاری ست و بيشتر از يک هفته به پايان آن باقی ست آنرا مختومه اعلام کنند. و اين در حالی ست که سيل کاروانهائی از سراسر ايران از استان فارس و هرمزگان گرفته تا خراسان و سيستان و بلوچستان و گلستان و رشت و... در حال آمدنند به يزد!

و سخنی هم به هموطنان خارج از کشور و خصوصا جمهوريخواهان که با اينهمه نفرات و ادعا و سازمانها و چه و چه نمی توانند يک تلويزيون جمهوريخواهی با يک برنامه منظم و مشخص آسان فهم برای ما که زير حکومت صالحان هر روز له تر و له تر می شويم را سامان دهند. و سر انجام سخنی هم به آقای رضا پهلوی:

 آقای رضا پهلوی گويا برخی مردم ايران مشروطه خواه و سلطنت طلب هستند ولی به نظر می رسد آنجناب نه سلطنت طلب هستيد و نه مشروطه خواه. اينجانب به عنوان يک نيمه نظامی و بسيجی سابق فکر می کنم که بهترين سمت شما همين است که همين حالا داريد. يعنی شما دلتان می خواهد تا ابد در همين رُل کنونيتان بازی کنيد. درست مثل يک هنرمند تاتر که کارگردان برايش نوشته که بازی تو تا روی صحنه ای همين است و نه بيشتر.

اين بنده با خواندن همه نوشته های شما از طريق اينترنت و هم مصاحبه شما با دکتر احرار و شنيدن گفتگوهاتان معتقدم که دور بر شما را افرادی گرفته اند که متصلب الفکرند و هيچ متوجه اين انقلاب نشده اند و تازه از مردم هم طلبکارند و در ثانی آنها هم بهترين رُلی که می توانند بازی کنند همين است که در وانفسای بی کاری در غرب حقوق اوپوزيسيونی بگيرند و اين چند سالی که از عمرشان باقی ست را در همين رُل باقی بمانند. وگر نه که وای به حال اوپوزيسيون که رژيم قداری را پيش رو دارد که از درون پوسيده است و از بيرون بقول اسدالله بادامچيان که در شمارش طرفدانشان غلو هم می کند چند روز پيش می گويد که ما وضع مان مثل چينی هاست کمتر از پنج درصد طرفدار داريم ولی فرقمان با آنها اين است که آنها در داخل خودشان باهم بسيار منسجمند ولی ما از درون وبا خوديها هم منسجم نيستيم... دست کم شما آقای پهلوی می توانستيد آنگونه که اهورا پيروز خالقی يزدی با مردم ارتباط بر قرار کرد ارتباط برقرار کنيد. آقايان جمهوريخواه آقايان اپوزيسيون کدامتان قادريد چنين کاری را بکنيد؟

خب بفرمائيد! آقای اهورا را هر چه بناميم خودش همه کاره بود و هست نويسنده برنامه، مجری برنامه، تلفنچی خبر نگار، با هزار يک زيرکی. و شما اينهمه ايد.

تهران ميدان محمديه محمود ح بسيجی سابق

تلاش یکساله منتخب امام زمان در مجلس

طیبه شیرزادی

سخنان خواندنی نماينده اصفهان :

با وضع‌ شرم‌آوری كه‌ اكنون‌ برخی دختران‌ و زنان‌  دارند، ما واقعا خجالت‌ می‌كشيم‌

در صورتی که  دختران دانشجو حجابشان را رعايت نکنند و يا آقايان‌ لباس‌ آستين‌كوتاه‌ بپوشند در پايان‌ ترم‌ نمره‌ نخواهند گرفت‌ يا اخراج‌ خواهند شد

محمدتقی رهبر، عضو كميسيون‌ فرهنگی مجلس به روزنامه اعتماد، درباره لباس ملی و طرح حجاب كه رهبر نيز مدتی پيش به آن بعنوان پيشنهاد ملی خود ياد كرده بود گفت:قصد ما احيای لباس‌ ملی و اسلامی است. لباس‌هايی كه‌ در حال‌ حاضر در فروشگاه‌ها وجود دارند هيچكدام‌ در فرهنگ‌ اسلامی و ايرانی ما ريشه‌ ندارند و كسانی هم‌ كه‌ اينها را می‌پوشند يك‌ عده‌ عروسك‌های خيابانی بيش‌ نيستند.

با وضع‌ شرم‌آوری كه‌ اكنون‌ برخی دختران‌ و زنان‌ ما دارند، ما واقعا خجالت‌ می‌كشيم‌ در دنيا سرمان‌ را بلند كنيم‌. جايگزين‌ كردن‌ يك‌ لباس‌ مناسب‌، خوب‌ و شيك‌ كه‌ با عرف‌ ما نيز سازگار باشد، هم‌ خواسته‌ ما و هم‌ درخواست‌ همه‌ مردم‌ است‌.مردم‌ در مراجعاتشان‌ به‌ ما خون‌ دلهايشان‌ را ابراز می‌كنند. ممكن‌ است‌ تنها يك‌ عده‌ بی‌بندوبار و اراذل‌ و اوباش‌ از اين‌ وضعيت‌ راضی باشند.

به‌ نظر من‌ اين‌ ناشی از بی‌تفاوتی مردها است‌ كه‌ اجازه‌ می‌دهند همسر يا دخترشان‌ با اين‌ وضعيت‌ به‌ خيابان‌ها بيايند. مثل‌ اينكه‌ غيرت‌ هم‌ در اين‌ جامعه‌ از بين‌ رفته‌ است‌. اما مطمئنم‌ با تصويب‌ اين‌ طرح‌ و اجرايی شدن‌ آن‌ و نيز موضع‌گيری محكم‌ نهادها و سازمان‌های مسوول‌ تمام‌ اين‌ افراد مجبور به‌ رعايت‌ اصول‌ می‌شوند و فساد برچيده‌ می‌شود.

طرح لباس اسلامی در درجه‌ اول‌ قرار است‌ در دانشگاه‌ها و ادارات‌ و مدارس‌ اجرا شود.به‌ عنوان‌ مثال‌ اگر در ادارات‌ كارمندان‌ را ملزم‌ به‌ رعايت‌ پوشش‌ كنند يا در دانشگاه‌ها دانشجويان‌ ببينند در صورتی كه‌ حجابشان‌ را رعايت‌ نكنند يا آقايان‌ لباس‌ آستين‌كوتاه‌ بپوشند در پايان‌ ترم‌ نمره‌ نخواهند گرفت‌ يا اخراج‌ خواهند شد يا به‌ كميته‌ انضباطی می‌روند يا استاد پايان‌نامه‌شان‌ را نمی‌‌دهند برای ماندن‌ در دانشگاه‌ها مجبور می‌شوند شئونات‌ را رعايت‌ كنند.

رهبر نماینده اصفهان در مجلس در باره طرح ها وابتكارات ديگر كميسيون فرهنگی مجلس گفت:

طرح‌ ازدواج‌ جوانان‌ به‌ مجلس‌ داده‌ شده‌ كه‌ در شور اول‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌. طرح‌ ممنوعيت‌ ماهواره‌ نيز در حال‌ مطالعه‌ است‌.طرح‌ دفاع‌ فرهنگی كه‌ همان‌ مقابله‌ با تهاجم‌ فرهنگی است‌ نيز در حال‌ بررسی است‌. هدف‌ از اين‌ طرح‌ مقابله‌ با تهاجم‌ فرهنگی و ايستادگی در برابر توطئه‌ها و تهاجمات‌ دشمن‌ است‌ كه‌ به‌ شكل‌های مختلف‌ گاه‌ در مطبوعات‌، گاه‌ در فيلم‌ها، لباس‌ و ماهواره‌ خود را نشان‌ می‌دهد.

طرح‌ لباس شامل‌ آقايان‌ هم می‌شود؟

راستش‌ را بخواهيد، برای آقايان‌ هنوز بحث‌ نشده‌ است‌. اما طبيعی است‌ كه‌ اگر آقايان‌ نيز لباسی بپوشند كه‌ در فضای اجتماعی جالب‌ نباشد مطمئنا با آنها نيز برخورد خواهد شد. اما فعلا بيشتر هجوم‌ و لطمه‌ از طرف‌ لباس‌های خانم‌هاست‌. البته‌ مردها هم‌ گاه‌ جوانی می‌كنند و بايد توصيه‌ هايی به‌ آنها شود، مخصوصا در جاهايی كه‌ مرد و زن‌ با هم‌ كار می‌كنند. به‌ هرحال‌ پوشيدن‌ پيراهن‌های چسبان‌ و شلوارهای كوتاه‌ برای آقايان‌ نيز غيرقابل‌ قبول‌ است‌.

آيا به‌ غير ازپيراهن‌های آستين‌كوتاه‌، منع‌ ديگری نيز برای آقايان‌ وجود دارد؟ مثلا بلندی مو؟

خير، بحث‌ مو را نداريم‌. چون‌ نه‌ منع‌ شرعی و نه‌ منع‌ عرفی دارد. شايد كسی دوست‌ داشته‌ باشد مويش‌ را بلند كند ما كه‌ نمی‌‌توانيم‌ سر به‌ سر همه‌ بگذاريم‌ و در مسائل‌ خصوصی دخالت‌ كنيم‌.

فكر می‌كنيد بازتاب‌ اجرای چنين‌ طرحی در جامعه‌ چگونه‌ باشد؟

اكثريت‌ جامعه‌ ما پذيرای اين‌ موضوع‌ هستند. عده‌يی هم‌ كه‌ تمايل‌ نداشته‌ باشند مسلما بيمارند. چون‌ اين‌ مساله‌يی نيست‌ كه‌ به‌ مذهب‌ مربوط‌ باشد، هركس‌ اگر مسلمان‌ هم‌ نباشد اگر به‌ شخصيت‌ و شرافت‌ اعتقاد داشته‌ باشد، اگر نخواهد زن‌ و دخترش‌ تبديل‌ به‌ يك‌ عروسك‌ خيابانی شوند از اين‌ امر استقبال‌ می‌كند.

البته‌ نياز به‌ فضاسازی هم‌ داريم‌. ضمن‌ اينكه‌ می‌توانيم‌ مردم‌ را تشويق‌ كنيم‌. مثلا در دانشگاه‌، استادها بگويند هركس‌ حجابش‌ را بهتر رعايت‌ كند، در نمره‌ پايان‌ ترم‌ او موئر خواهد بود، يا برای كار و استخدام‌ می‌توانيم‌ اين‌ موارد را در نظر بگيريم‌. بالاخره‌ اينها هم‌ می‌خواهند در اين‌ جامعه‌ زندگی كنند، بايد خود را وفق‌ دهند.

 

قبلی

ببرگشت

بعدی