ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

نقض گسترده و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران

معصومه اژدریان                                                                                                             

پس از نزدیک به 27 سال از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه 1357 تا به امروز ایران شاهد نقض گسترده حقوق بشر در تمامی ابعاد و اشکال آن بوده است .

با نگاهی گذرا به کارنامه جمهوری اسلامی در این دوران سیاه توجه تمامی هم میهنان را به آنچه در کشورمان می گذرد  جلب می نمایم .

حقوق بشر ، آزادیهای سیاسی ، اجتماعی ، آزادیهای زنان و .....  همواره توسط جمهوری اسلامی و در تمامی جناحهای آن به شدت نقض شده و هنوز هم نشانه ای از بهبود آن به چشم نمی خورد .

محکومیتهای مستمر و متوالی ایران توسط نهادها و سازمانهای بین المللی طرفدارحقوق بشر از جمله un ، عفو بین الملل ، خبرنگاران برون مرز و .... شاهد این مدعاست .

 

با انتشار گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2004 بار دیگر گوشه ای از جنایات روزمره رژیم جمهوری اسلامی علیه مردم تحت ستم و مبارزین راه آزادی نزد افکار عمومی جهانیان افشاء شد .

نگاهی به گزارش امسال این سازمان در مورد نقض حقوق بشر در ایران نشانگر آن است که جنایات و سرکوب روزمره و سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه مردم ایران آنقدر وسیع و وحشتناک است که حتی دست اندرکاران رژیم ، نیز قادر به لاپوشانی آن نیستند .

مطابق گزارش عفو بین الملل ، نقض فاحش حقوق بشر در سال 2004 توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران به شدت ادامه دارد . در این گزارش به ادامۀ شکنجه ، تبعیض علیه زنان ، تداوم مجازات اعدام ، اعمال تبعیض مذهبی و سایر موارد اشاره شده .طبق این گزارش حداقل 159 نفر توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام شده اند ، که سن یکی از آنها زیر 18 سال بوده است .  اعدامها به جرائمی نظیر محارب با خدا ، جرمهای فساد اخلاقی صورت گرفته است .

مورد دیگری که در گزارش عفو بین الملل مورد اشاره قرار گرفته است شکنجه متداول و منظم ، که روال عادی زندانهای جمهوری اسلامی است . این گزارش ادامه میدهد که در تیرماه 1383 یکی از ماموران سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی دستان یک زندانی سیاسی را به پنکه سقفی بسته بودند که در نتیجه این عمل وحشیانه پس از مدتی دستان زندانی قطع شد .

نگاهی گذرا به موارد نقض حقوق بشر در ایران :

1ـ اعدام حداقل 159 نفر .

2ـ توقیف مطبوعات 35 مورد .

3ـ شکنجۀ منجر به مرگ روزنامه نگاران ( زهرا کاظمی ) و بازجویی از روزنامه نگاران 343 مورد .

4ـ اعلام اتهام علیه روزنامه نگاران 101 مورد .

5ـ روزنامه نگاران زندانی 160 مورد .

6ـ مطبوعات منتظر دادگاه 500 مورد .

7ـ دانشجویان دستگیر شده طبق آمار اعلام شده دادستانی کل کشور در تابستان 1382 400 مورد .

8ـ نقض آشکار حقوق زنان 62 مورد .

9ـ دستگیری فعالین سیاسی و اجتماعی 218 مورد .

10ـ به قتل رساندن تظاهرکنندگان به ضرب گلوله 33 مورد مثال : ( شهر بابک ) .

11ـ فیلتر گذاری سایتها و دهها موارد دیگر ......

لازم به تو ضیح است که در حال حاضر 189 نفر در ایران منتظر اعدام می باشند .

همرزمان : برای جلوگیری از شکنجه زندانیان سیاسی ، بازداشتهای طولانی مدت بدون تفهیم اتهام ، ترور فعالین سیاسی ، سنگسار و هزاران مورد دیگر که همگی نشان دهندۀ درنده خوئی و وحشیگری این رژیم قرون وسطائی است که منافی با حداقل استانداردههای انسانی در سایر مناطق جهان می باشد ، نگذاریم نقض گسترده و مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در جمهوری اسلامی بدون صدای اعتراض ما ادامه یابد .

                    

از هم اکنون لازم است در تدارک به ثمر رساندن قدم بعدی رأی محکومیت جمهوری اسلامی ( جمهوری جرم و جنایت ) در کمیسیون حقوق بشر باشیم .

ما درخواست استقرار نظارت دائمی و تعیین ناظر ویژه توسط سازمان ملل متحد در ایران ، در جهت جلوگیری از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و در تدارک دادگاه بین المللی جهت محاکمۀ آمرین و عاملین این جنایات ضد بشری کوشا باشیم . 

 

قبلی

برگشت

بعدی