ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


مقالات

 

مسئله ملی  و فدرالیسم

حقوق بشر

اطلاعیه و پیام ها

ملاحسنی

 
 
 
اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد  مصوبه دهم دسامبر، 1948
 
برای ارتباط بهتر شما علاوه بر ترجمه اعلامیه جهانی حقوق بشر،  برای  هر ماده، فیلمی هم بزبان انکلیسی تهیه شده ، که میتوانید با کلیک روی متن و یا عکس، فیلم مربوطه را ببینید
 

مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:

 Azadegy Arm1.jpgاز آنجا که شناسائي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشکيل ميدهد،
 از آنجا که عدم شناسائي و تحقير حقوق منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيائي که در آن افراد بشر در بيان و عقيده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است،
 از آنجا که اساسا حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،
 از آنجا که اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد،
 از آنجا که مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعلام کرده اند و تصميم راسخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري بوجود آورند،
 از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را با همکاري سازمان ملل متحد تامين کنند،
 از آنجا که حسن تفاهم مشترکي نسبت به اين حقوق و آزاديها براي اجراي کامل اين تعهد، کمال اهميت را دارد،
 مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل اعلام ميکند تا جميع افراد و همه ارکان اجتماع، اين اعلاميه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزاديها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي، شناسائي و اجراي واقعي و حياتي آنها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهائي که در قلمرو آنها مي باشند تامين گردد.

 

Madeh01.bmp

ماده 1

همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند

Madeh02.jpg

ماده 2

 تبعیض قائل نشویم

 madeh03.jpg

ماده 3

حق حیات برای همه 

madeh04.jpg

ماده 4

برده داری ممنوع

Madeh05.jpg

ماده 5

شکنجه ممنوع

Madeh06.jpg

ماده 6

ارزش انسنی در همه جا

Madeh07.jpg 

ماده 7

همه در برابر قانون مساوی هستند

Madeh08.jpg

ماده 8

رعایت حقوق انسانی توسط قانون

madeh09.jpg

ماده 9

عدم توقيف، حبس يا تبعيد غیر قانونی

madeh10.jpg

ماده 10

حق محاکمه قانونی برای همه

madeh11.jpg

ماده 11

همه متهمین بیکناهند مگر در دادگاه صالحه اثبات شود

madeh12.jpg

ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی

Madeh13.bmp

ماده 13

 حق انتخاب محل اقامت

madeh14.jpg

ماده 14

حق پناهندگی

Madeh15.jpg

ماده 15

حق انتخاب ملیت

madeh16.jpg

ماده 16

حق آزادی انتخاب همسر

Madeh17.jpg

ماده 17

حق مالکیت شخصی

Madeh18.jpg

ماده 18

حق آزادی عقیده

Madeh19.jpg

ماده 19

حق آزادی بیان

Madeh20.jpg

ماده 20

حق آزادی تجمع و تظاهرات

madeh212.jpg

ماده 21  

حق دموکراسی

Madeh221.jpg

ماده 22

حق امنيت اجتماعي

Madeh23.jpg

ماده 23

حق امنیت کار

Madeh24.jpg

ماده 24

حق استراحت و فراغت

Madeh25.jpg

ماده 25

حق خوراک و مسکن و مراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي برای همه

Madeh26.jpg

ماده 26

حق تحصیل رایگان برای همه

Madeh27.jpg

ماده 27

حق تکثیر (کپی رایت)

Madeh28.jpg

ماده 28

حق دنیادی زیبا و آزاد برای همه

Madeh29.jpg

ماده 29

حق مسئولیت نسبت به جامعه

Madeh301.jpg

ماده 30

حقوق بشر قابل تفسیر نیست

 

 

برگشت