ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

توجه به شبکه عظیم مساجد و امامزاده ها نشان دهنده یک سازماندهی پرقدرت وسراسری جهت نگه داشتن توده ها در زیر اسارت دین و سیاست حاکم است. به همانگونه که کارل مارکس میگفت دین در خدمت حکومتگران فاسد حاکم وطبقه مسلط میباشد.

  هزینه های سنگین تبلیغات دینی در ایران

 تعداد امامزاده در ایران

 ۱۰ هزار ۶۱۵ امامزاده در ۸ هزار و ۵۱ بقعه دفن شده اند که همگی از اهل بیت هستند. تعداد امامزاده در پیش از انقلاب ۱۵۰۰ عدد بود. سالانه ۳۰۰ امامزاده در ایران کشف شده اند. (منبع: سازمان اوقاف، اطلاعات نت ورک، ۱۹۹۹/۲۰۱۱ ).

 تعداد امامزاده های زن در ایران

 مدیرکل هیئت‌های امناء، بقاع متبرکه و مؤسسات خیریه سازمان اوقاف گفت: در کل کشور۱۳۲۳ بقعه متعلق به امامزادگان زن است و بیشترین درصد فراوانی امامزادگان زن در استان قم وسپس در اصفهان و خراسان است. (منبع: اندازه قلم ۱۸ بهمن ۱۳۹۰)

 تعداد پیامبران در ایران

 از بین ۱۲۴ هزار پیامبر ۳۳ پیامبر در ایران دفن شده اند. (منبع سازمان اوقاف)

تعداد مساجد در ایران

نزدیک به ۷۰ هزار مسجد در کشور وجود دارد که از این میزان ۶۰هزار مسجد متعلق به شیعیان و ۱۰ هزار مسجد نیز برای اهل سنت است. مدیرکل نظارت و ارزیابی ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد، در دی ماه ۱۳۸۹ گفت که تا سال ۱۴۰۴ تعداد مسجدهای ایران به ۹۲ هزار خواهد رسید. (منبع: جهان نیوز)

بودجه فعالیت مساجد وقرآنی

در سال ۱۳۸۷ بودجه فعالیت مساجد ۱۷ میلیارد تومان بود که میباید ۱۵ میلیارد تومان بابت بودجه قرآنی بان اضافه شود. بطور مسلم شفافیت در این زمینه بهیچوجه وجود ندارد، در منبع دیگری آمده که بودجه مساجد در دوسال متوالی ۸۷ و ۸۸ مبلغ ۶۰ میلیارد تومان بوده است (تهران امروز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰). ازیاد نرود که بخش مهمی از بودجه ۱۰ میلیارد دلاری آموزش وپرورش ایران به فعالیت مذهبی اختصاص دارد، بخش مهمی از بودجه رسانه ها برای فعالیت مذهبی است و حقوق و امتیازات سلسله مراتب مذهبی یک بودجه کلان را تشکیل میدهد.  بودجه کل حرم امام رضا و سایر امامزاده ها و نیز آخرین آنها حرم خمینی و جمکران نیزباید افزوده شود. هرکدام از باندهای هیات حاکمه بودجه های مذهبی خاص خودرا نیز دارند. بعنوان نمونه دولت احمدی نژاد سالانه  مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان برای افراد و دستگاههای مذهبی طرفدار خود در نظر گرفته است، در سال ۱۳۸۸ پایگاه اینترنتی ۱۴ معصوم، که در انتخابات ریاست‌جمهوری از احمدی‌نژاد پشتیبانی می‌‌کرد، ایجاد ۴۱ هزار نمازخانه در مدارس را از افتخارات احمدی نژاد شناخت.  از طرف دولت، کل بودجه کشوری سال ۱۳۹۱ حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که بشکل رسمی و غیر رسمی بخش کلانی از آن در جهت تحکیم مذهب بکار گرفته میشود.

 ساده لوحی است اگر بپنداریم که دین ورسوم خرافی آن، خودبخود تحکیم میگردند.

آنجا که آگاهی رشد میکند دین عقب نشینی می نماید، بنابراین حاکمان پیوسته نیازداشته اند که با تحکیم باورهای خرافی تسلیم طلبی را گسترش داده و باین خاطر تمام وسائل را برای اشاعه دین بکار گرفته اند. در ایران، قدرت سیاسی، دستگاه پلیسی و جاسوسی و نظامی و بودجه کلان دولتی و پول بخشی از گروه های اجتماعی در خدمت دین است. بدون این امکانات عظیم بقای دین حاکم ودستگاه ستم روحانیت میسر نخواهدشد. محدودکردن وسرکوب آموزش وفرهنگ لائیک، سرکوب آزاد اندیشی، تبلیغات مذهبی مداوم رسانه ها، سازماندهی مراسم محرم و رمضان و سالروز تولد و مرگ امامان، برگزاری مراسم وجشنهای مذهبی و نظامی وسیاسی رژیم واستفاد بیکران پول نفت و مالیات، همه و همه، شرایط مناسب را برای مذهب فراهم نموده، دین را با تمام امکانات حفاظت نموده ورشد آنرا در اذهان و در جامعه تضمین کرده اند. در ایران استبداد و پول در خدمت رشد دین وخرافات میباشد وواقعیت ذهنیت خرافی و ضعف خردگرائی و ناتوانی روحیه نقد در جامعه، رشد دین و خرافه گرائی رامستحکم نموده است.

جلال ایجادی، جامعه شناس، استاد دانشگاه نوامبر ۲۰۱۲ پاریس

دررابطه با این نوشته به آثار زیر میتوانید مراجعه نمائید:

۱-"مذهب دیگر، چند گانگی مذهبی بین رقابت و رسمیت یافتن"، لوتمن/ماتیو، انتشارات آرماتان پاریس، ۲۰۰۸

۲-" اعتقادات مذهبی: عقل، سمبول سازی و تجربه"، نشریه "سال جامعه شناسی" پاریس ۲۰۱۰

۳-" تصویرسازی جمعی مرگ"، ربرت هرتز، انتشار ۱۹۰۷

۴-"بخشش و ضد بخشش" و مقالات متنوع دیگردرباره دین و جادوگری در نشریه "سال جامعه شناسی" ، مارسل ماس

۵-"رساله ناباوری دینی" میشل اونفری، انتشارات گراسه، پاریس، ۲۰۰۵

۶-"تاریخ اعتقادات و افکار مذهبی" میرسیا الیاد، چهار جلد، انتشارات پایو، پاریس،۱۹۸۴

۷-"روانشناسی توده ها"، گوستاو لوبن، انتشارات فلاماریون پاریس، ۲۰۰۹

۸-"رساله درباره بردباری"،ولتر،انتشارات فولیو،پاریس، ۷۵

۹-"اسطوره و دوران حماسی"، ژرژ دومزیل، سه جلد، انتشارات گالیمار، پاریس

۱۰-"مذهب چیست؟"، ساموئل ترگانو، انتشارات "چه میدانم"، ۲۰۰۴ ، پاریس

۱۱-" صور بنیانی حیات دینی"،امیل دورکیم، انتشارات پاریس

۱۲-"دین پروستان و روح سرمایه داری"، ماکس وبر، انتشارات پاریس

۱۳-"انسانشناسی ساختاری" کلود لوی استروس، انتشارات پلون پاریس،۱۹۷۴

 

قبلی

برگشت

بعدی