ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات  بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

   

حقوق بشر

دانشجو

 

مشکلات زندانیان سیاسی و عقیدتی در

مصاحبه با آقای علیرضا جباری

 مترجم ، نویسنده،عضو کانون نویسندگان ایران، عضو افتخاری انجمن قلم انگلیس و برنده جایزه هلمن و همت (hellman and hammet) از سازمان دیده بان حقوق بشر در سال 2004

دگراندیشان و فعالان سیاسی و عقیدتی همواره در ایران دچار حوادثی چون دستگیری با بازداشت های طولانی ، شکنجه ، زندان و حتی مرگ هم میشوند .

بدیهی است که این اتفاقات اثرات نامطلوبی چون صدمات روحی، جانی و جسمی بر روی این افراد ایجاد نموده و معضل مهمتری که علاوه بر این بر اینان وارد میشود ، مشکلاتی است که عدم حضور زندانی برای همسر ، کودکان و وابستگان اینان ایجاد می شود.

به منظور آشنایی بیشتر شما با مشکلات یاد شده که حاصل بازداشت و تعطیلی های پیاپی خانواده بزرگ نشر در ایران بوجود می آید، و نیز برای یادآوری مصائب اهل قلم به خاطر بازداشت ها و فشارهای مضاعف بر ایشان و خانواده تحت تکلفشان، آزادگی را بر آن داشت تا با آقای علیرضا جباری، نویسنده و مترجمی که به خاطر عقیده و نوشتارش مدتی در جمهوری اسلامی متحمل حبس و شکنجه بوده است، مصاحبه ای داشته باشد.

در این گفتگو، مصائب و مشکلات را از زبان ایشان بشرح زیر می شنویم .

 

بخش اول                       بخش دوم                    بخش سوم                       بخش چهارم

 

قبلی

ببرگشت

بعدی