بایگانی ماهیانه: تیر ۱۳۹۶

گزارش صوتی جلسه نمایندگی اسکاندیناوی ۱۶ جولای ۲۰۱۷

این جلسه در روز یکشنبه 16 جولای 2017 با حضور اعضای نمایندگی و تنی چند از مهمانان و فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوعات متنوع در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی اسکاندیناوی ۱۶ جولای ۲۰۱۷ بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس ۹ جولای ۲۰۱۷

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 9 جولای 2017

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس ۹ جولای ۲۰۱۷ بسته هستند

برنامه دویست و سی و دوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۷/ ۲۱

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و سی و دوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۷/ ۲۱ بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی بادن – وورتمبرگ ۱۹ جولای ۲۰۱۷

این جلسه در روز چهارشنبه 10 یولی 2017 در ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و نمایندگی یاد شده در اتاق پالتاک کمیته دانشجو با حضور اعضا و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی بادن – وورتمبرگ ۱۹ جولای ۲۰۱۷ بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۱۴ جولای ۲۰۱۷

این جلسه در تاریخ 14 یولی ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته فوق برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند این … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۱۴ جولای ۲۰۱۷ بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چگونگی تحقق اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۷ /۱۸

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چگونگی تحقق اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۷ /۱۸ بسته هستند

برنامه دویست و سی و یکم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۷/ ۱۸

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و سی و یکم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۷/ ۱۸ بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ۱۵ جولای ۲۰۱۷

جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام وملل ایرانی در 15 یولی 2017 ساعت 15 در فضا مجازی پالتاک برگذار شد که با توجه به استقبال فعالین حقوق بشری و مشارکت حضار تا ساعت 18 ادامه یافت و از ویژگی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ۱۵ جولای ۲۰۱۷ بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعال حقوق بشر دکتر زهرا ارزجانی تدوین : محمد گلستانجو

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعال حقوق بشر مریم مرادی تدوین : محمد گلستانجو

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند