عکس؛ اینهم از نسل سلیمانی‌ها: “ما قاتل یهودیم”!

تصاویری که در برخی شبکه های اینترنتی فارسی زبان انتشار یافته، نشان می دهد که چگونه گروهی از کودکان و نوجوانان شعارهایی حمل می کنند که روی آن ها نوشته شده است: “ما قاتل یهودیم!”. (عکس زیر)

این شعار در همایشی دیده شده که گروه موسوم به “بسیج دانش آموزی” ترتیب داده و با نام “نسل سلیمانی ها” برگزار گردید و نوجوانان دانش آموز فریاد می زدند که حاضرند همه یهودیان را قتل عام کنند.

به گزارش رادیو پیام اسرائیل، آگاهان می گویند که رژیم ایران با به راه انداختن این گونه نمایش ها، می کوشد شکست خود در جلوگیری از هلاکت قاسم سلیمانی را به یک پیروزی تبلیغاتی و یک کانون آموزش ایدئولوژیک مبدل سازد.

بدین سالن، سیستم آموزشی حکومت اسلامی ایران، کودکان دانش آموز را برای ابراز تنفر نسبت به پیروان ادیان دیگر و فراگرفتن شیوه های یهودی کشی پرورش می دهد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.