گزارش آماری نقض محیط زیست بهمن ماه ۱۳۹۹

# تنظیم گزارش ، جدول آمار و رسم نمودار : محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی # # تهیه آمار و گزارشات : داوود وحیدی – سلمان یزدان پناه # جدول آماری نقض حقوق محیط زیست ایران در بهمن ماه ۱۳۹۹ گزارش فوق از سایت کمیته دفاع از محیط زیست و برگرفته از رسانه های داخلی و …

ادامه‌ی مطلب

این نوشته در اخبار, گزارش های نقض حقوق بشر ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.