هشدار نسبت به شرایط انفجاری جامعه و باروت متحرکروزنامهٔ شرق امروز با اشاره به کسادی انتخابات خامنه ای نوشت: بیش از نیمی از پرسش‌شوندگان نظرسنجی ایسپا گفته‌اند تحت هیچ شرایطی در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت نمی‌کنند.

این روزنامه نوشت: در شرایط فعلی هم‌افزایی قابل توجهی میان عوامل عینی و ذهنی و روانی در نارضایتی و حتی استهلاک سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند. شرایط عینی زندگی شهروندان به‌ویژه شرایط اقتصادی، اعم از گرانی کالاهای مورد نیاز، گرانی مسکن و نیز گرانی کرایه منزل، بی‌کاری گسترده به‌ویژه بی‌کاری تحصیل‌کرده‌ها، افزایش فقر و شکاف طبقاتی و مواردی از این دست مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر نارضایتی از وضعیت فعلی است اما در کنار این عوامل عینی نباید از عوامل ذهنی و روانی چون تصور جامعه از حجم و میزان فساد و رانت‌خواری، نیاز جامعه و شهروندان به شادی و آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی و ناکارآمدی سیستم اداره کشور غافل بود. از این منظر می‌توان بروز رویدادهایی چون وقایع دردناک آبان‌ماه ۱۳۹۸ را هم تحلیل کرد!

روزنامه آرمان هم در همین رابطه نسبت به شرایط انفجاری جامعه هشدار داد و نوشت: یکی از آسیب‌های اجتماعی کرونا، کاهش آستانه صبر مردم است. به باور برخی از روانپزشکان، مشکلات اقتصادی، تورم در کنار ترس از مرگ و بیماری سبب شده آستانه تحمل مردم به‌ شدت کاهش یابد و آنها مانند یک باروت متحرک در شهر پرسه بزنند که هر لحظه امکان انفجارشان وجود دارد.

%d bloggers like this: