فیلم؛ پیام تشکر خواننده ایرانی رپ بعد از آزادی از زندان

پیام تشکر توماج صالحی بعد از آزادی از زندان
«تشکر از همه شما . تصور نمی کردم کسی به یادم باشه….
اما آمدم دیدم و متوجه شدم….ممنونم ازتون…
به قید وثیقه آزاد شدم تا ببینم چی میشه…. »
%d bloggers like this: