واکنش آمریکا به تنش های اخیر در روابط باکو و تهران

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری به سوالی درباره تنش هایی که اخیرا میان رژیم ایران و جمهوری آذربایجان پیش آمده است، با موضع گیری علیه جمهوری اسلامی پاسخ داد.

به گزارش دولت بهار به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا، ند پرایس سخنگوی وزارت امور این کشور در کنفرانس خبری خود در پاسخ به این سوال که چه نظری درباره اظهارات ایران مبنی بر وجود نیروهای خارجی در خاک آذربایجان دارد و آیا این موضوع اهمیتی برای آمریکا دارد، به ویژه از نظر وجود خطوط انرژی آمریکا در منطقه، با مطرح کردن ادعاهایی علیه نقش ایران در منطقه گفت: وقتی به فعالیت های منطقه ای ایران می رسد، ما همیشه به وضوح گفته ایم که چه موضعی داریم. ایران به شکل های مختلف، یک بازیگر ثبات زدا بوده است، از جمله در زمینه حمایتش از نیروهای نیابتی، حمایتش از دیگر بازیگران منطقه ای، تهدیدها و اظهارات قهری فراوان این کشور.

%d bloggers like this: