فیلم؛ معلمان: صدا و سیما کجاست، صدای ما بی‌ صداست

تجمع سراسری معلمان و فرهنگیان در شهرهای ایران با شعار معلم زندانی آزاد باید گردد

روز پنجشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰، بنا بر فراخوان قبلی معلمان و بازنشستگان فرهنگی در شهرهای تهران، شیراز. کرمانشاه، خرم آباد، پلدختر، بروجرد، ساری، قم، کهگیویه و بویراحمد، اندیمشک و… دست به گردهمایی زدند.

معترضان شعار می‌دادند: «اجرای رتبه‌بندی، حق مسلم ماست»، «رتبه‌‌های پوشالی، نخواستیم نخواستیم».

آنها در اعتراض به خودداری صدا و سیما از انعکاس اخبار اعتراضی معلمان شعار می‌دادند: «صدا و سیما کجاست، صدای ما بی‌صداست».

%d bloggers like this: