بزرگترین خسارت کرونا در ایران از نگاه امام جمعه رژیمامام جمعه خامنه‌ای در تهران بزرگ‌ترین خسارت کرونا را تعطیلی مراسم حکومتی نماز جمعه دانست

آخوند حاج‌علی‌اکبری امام جمعه زاپاس خامنه‌ای در تهران، بزرگ‌ترین خسارت کرونا را، نه جانباختن صدها هزار ایرانی در اثر سیاست‌های مجرمانه رژیم، بلکه تعطیلی جمعه‌بازار آخوندی دانست و از بسیجیان ولایت، خواستار شناسایی جریان نفاق شد.

امام جمعه خامنه‌ای گفت: این کرونای منحوس یکی از بزرگترین خسارت‌هایش محدودسازی مجامع معنوی و مذهبی ما و مساجد ما و نمازهای جماعت ما بود! و از همه اینها خسارت سنگین‌تر نداشتن نماز جمعه بود اونهم نماز جمعه در تهران به حمدالله اجازه دادند و از امام جمعه عزیز و عالیقدر تهران رهبر عزیز و حکیم‌مون که بحمدالله مجوز آغاز نماز جمعه رو به همه ما دادند ضمناً حضور جریان نفاق دائم درصدد طراحی و توسعه و تولید فتنه شناسایی جریان نفاق مراقبت از حضور نفوذی‌ها این هم نیاز به بصیرت است…

%d bloggers like this: