فیلم؛ باز پدر عروس “آقا” جنس خوب زده رفته بالا منبر

حدادعادل:هر کلمه نامفهوم و بی‌معنایی به الف ختم شود اسم دختر می‌شود!
%d bloggers like this: