عکس؛ آرزوی نابودی جمهوری اسلامی دکانشان را بست

شورای شهر تهران بعد از راه اندازی طرح و وبسایتی به نام « تهران من » برای ثبت آرزوهای مردم، خبر از بسته شدن این وبسایت داد!

زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر تهران گفت: قرار بود آرزویی که در فضای مجازی و در سایت تهران من، بیشترین درخواست یا لایک را داشته باشد، از طرف مدیریت شهری پیگیری و برای تحقق آن اقدام نماید»

این در حالیست که آرزوی نابودی جمهوری اسلامی سی و هفت میلیون بار لایک شد…

%d bloggers like this: