فیلم؛ دروغ بافی سرداری که سیلی خورد در لباس سپاهی

دروغ بافی سردار الکی برای ماستمالی صحنه‌ زیبای سیلی خوردنش: ضارب گفته به خاطر اینکه واکسن همسرم را یک آقا تزریق کرده این اقدام را کردم!!

گوش کنید به مصاحبه سردار سیلی خورده با صداوسیما

%d bloggers like this: